Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

HTML5

PTP zrealizowało projekt inwentaryzacji i znakowania drzew pomnikowych w gminie Rzeczyca.

W ramach współpracy z samorządem Gminy Rzeczyca, Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze wykonało zadanie polegające na zweryfikowaniu stanu drzew pomnikowych na terenie gminy. Podczas prac ocenialiśmy stan zdrowotny, prowadziliśmy dokładne pomiary, lokalizację, dokumentację fotograficzną. Łącznie pracami inwentaryzacyjnymi objętych zostało: 2 aleje pomnikowe…

Odtwarzanie bartnictwa w Puszczy Pilickiej – wspólny projekt Piotrkowskiego TP oraz M-ŚTO

Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze realizuje projekt odtwarzania tradycyjnego bartnictwa jako element ochrony bioróżnorodności w lasach Puszczy Pilickiej. więcej: http://euro-centrum.org/index.php/aktualnosci/160-ochrona-pszczol-w-puszczy-pilickiej-zakonczenie-inicjatywy http://bartnictwo.m-sto.org/ https://www.facebook.com/Bartnictwo/?fref=ts

Współpraca PTP z samorządem Gminy Inowłódz – projekt „Pociągiem do Przyrody”

Współpraca PTP z samorządem Gminy Inowłódz – projekt „Pociągiem do Przyrody”

Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze uczestniczy w każdy weekend lata 2016 w projekcie Gminy Inowłódz pod nazwą „Pociągiem do Przyrody”. Nasi przyrodnicy oprowadzają mieszkańców województwa łódzkiego po najciekawszych fragmentach Lasów Spalskich. Więcej: http://www.inowlodz.pl/63-informacje-biezace/2541-7-wycieczkowy-weekend-%E2%80%9Epoci%C4%85giem-do-przyrody%E2%80%9D-za-nami oraz: http://www.inowlodz.pl/63-informacje-biezace/2471-poci%C4%85g-do-przyrody a także: https://www.facebook.com/events/284627701911618/

Sowy Polski Artura Tabora

Sowy Polski Artura Tabora

W piątą rocznicę tragicznej śmierci Artura Tabora (2 lipca 2010), chcieliśmy przypomnieć Jego ostatnie dzieło, czyli film „Sowy Polski„. Film, powstały na bazie nakręconych przez Niego ujęć filmowych, został uzupełniony i dokończony rok później przez Jego przyjaciół, pod okiem Jolanty…