Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Dziejobranie

Projekt Bartnictwo Puszczczy Pilickiej skierowany jest do społeczności lokalnych a celem jego jest m.in. identyfikacja się miejscowych z Puszczą Pilicką i jej tradycjami.  Wydawało by się że bartnictwo to tylko Puszcza Kurpiowska, Białowieska, Kozienicka. Pewnie mało kto z „lokalsów” wie że również że u nich w lasach bartnictwo funkcjonowało już bardzo dawno. Kultura bartnicza na tym terenie udokumentowana jest od XIV wieku. Dla zainteresowanych bliżej historią polecamy takie źródła jak np.:

Metryka Koronna ks 47, Księstwo Łowickie 1335 r.);

Inwentarz Dóbr Stołowych Biskupstwa Włocławskiego rok 1582, Leonid Żytkowski, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1953;

Inwentarz Dóbr Stołowych Biskupstwa Włocławskiego XVII w., Leonid Żytkowski, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1957;

Rozmiary gospodarki pszczelarskiej na obszarze między Pilicą, Prosną i Bzurą w pierwszej połowie XIX w., Tadeusz Sobczak, Łódzkie Studia Etnograficzne, Łódź 1962.

 

Aby przybliżyć bartnictwo lokalnym społecznościom w ramach projektuwspólnie z Nadleśnictwem Piotrków w Ośrodku Edukacji Leśnej w Kole zorganizowano dwudniowe pokazy, obejmowały one pokaz dziania kłody bartnej, pokaz posługiwania się leziwem, pokaz miodobrania z barci. Na zakończenie sporym zainteresowaniem nie tylko gości ale i gospodarzy cieszył się miniturniej miotacza oszczepów. Narzędzia do polowania, które powszechnie używane było w epoce kamienia czyli grubo przed erą bartników.

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”