Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze
Rzeki bez źródeł, czyli o przyczynach suszy i powodzi
Rzeki bez źródeł, czyli o przyczynach suszy i powodzi

Rzeki bez źródeł, czyli o przyczynach suszy i powodzi

Jedna z poważanych przyczyn suszy i powodzi leży w zlewni i niesterowalnym systemie rolniczych odwodnień, który wymaga przeprojektowania i dostosowania do regulacji, spowolnienia lub zahamowania odpływu wody do rzek oraz jej retencjonowania i oczyszczania. Przyczyny suszy i powodzi nie mają…

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Dzianie barci
Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Dzianie barci

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Dzianie barci

Zimą życie nieco spowalnia. Odpoczywają drzewa, soki w nich przestają krążyć. I to jest najodpowiedniejszy moment, aby drzewo stało się barcią. Ślady po pile, siekierze, pieszni, motyczce i skobliczce szybko się zabliźnią, a samo wnętrze, po staropolsku zwane dzienią, spokojnie…

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Dziejobranie
Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Dziejobranie

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Dziejobranie

Projekt Bartnictwo Puszczczy Pilickiej skierowany jest do społeczności lokalnych a celem jego jest m.in. identyfikacja się miejscowych z Puszczą Pilicką i jej tradycjami.  Wydawało by się że bartnictwo to tylko Puszcza Kurpiowska, Białowieska, Kozienicka. Pewnie mało kto z „lokalsów” wie…

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Narzędzia bartnika
Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Narzędzia bartnika

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Narzędzia bartnika

Podstawowe narzędzia bartnika to piesznia, skobliczka, cioska (motyczka), siekiera oraz współcześnie piła motorowa, która o kilka dni skraca dzianie barci. Dwa ostatnie narzędzia są łatwo dostępne i ich jakość w dużej mierze zależy od grubości naszego portfela. Pierwsze trzy powstają…

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Nauka wchodzenia na leziwie
Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Nauka wchodzenia na leziwie

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Nauka wchodzenia na leziwie

„Stanąwszy pod barcią i przeżegnawszy się, był bowiem, jak wszyscy Kurpiowie, bardzo pobożny, zarzucał prawą ręką połowę sznura dokoła sosny, a pochwyciwszy ręką lewą, robił pętlę czyli strzemię, w które wstępował nogą, aby drugą połowę sznura zarzucić wyżej i zrobić…

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Tropienie świepiot
Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Tropienie świepiot

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Tropienie świepiot

Uznaje się, że najstarszą formą pszczelarstwa było zdobywanie miodu dzikich pszczół poprzez niszczenie gniazd ukrytych w dziuplach drzew lub szczelinach skalnych. W momencie nastania rolnictwa, ściśle związanego z danym obszarem, rozwinęło się bartnictwo. Bartnicy dziali barcie, na wzór naturalnych dziupli…

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Leziwo – „przedłużenie” bartnika
Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Leziwo – „przedłużenie” bartnika

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – Leziwo – „przedłużenie” bartnika

Leziowo, leżajo, liska, koziołek lub kruk czy kluczka To słowa do niedawna wymieniane na głos przez przewodników w muzeach. Uczniowie na kursie pn. „Bartnictwo Puszczy Pilickiej” nie tylko wymieniają między sobą te słowa, ale też wykonują te przedmioty (bo to…

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – przegląd barci
Bartnictwo Puszczy Pilickiej – przegląd barci

Bartnictwo Puszczy Pilickiej – przegląd barci

Wiosna to bardzo emocjonujący czas. Przez całą zimę bartnik rozmyśla jak pszczołom się wiedzie. Czy miodu wystarczy? Czy kuna lub dzięcioł barci nie odkryje? Czy w końcu wichura, któregoś z drzew nie przewróciła. Jeśli pszczoły są w dobrym stanie, noszą…