Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Obserwacje 2022

20.03.2022

Podczas kontroli gniazd bielika w nadleśnictwach Radomsko i Piotrków trafiły się nam dwie sóweczki. Marcin Wężyk i Maciek Wieczorek

18.01.2022 zbiornik Sulejowski

(liczenia zimowe). Lód został tylko w zatoczkach, więc ptaki były rozproszone po całym zbiorniku, chociaż najciekawiej w cofce. Tam też noclegowisko około 200 żurawi i ponad 300 gęsi – głównie gęgaw z domieszką tundrowych i białoczółek. Dopisały „żółtodziobe łabędzie” – 13 bewików i 75 krzykliwych. Poza tym z ciekawszych: kilka bielaczków, pojedyncze rożeńce, świstuny, jedna ogorzałka i 6 bielików (2 ad, 4 imm.). Wyraźnie mniej niż w poprzednie zimy nurogęsi, gągołów, kormoranów i mew. Marcin Wężyk, Szymon Kielan