Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Obserwacje 2019

16.01.2019 Zbiornik Sulejowski – Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych
Mróz skuł większość zbiornika, ale ptaków nadal sporo:
– łabędź niemy 56
– łabędź krzykliwy 37
– łabędź czarnodzioby 31
– gęgawa 124
– gęś białoczelna 1
– krzyżówka 714
– krakwa 1
– świstun 11
– cyraneczka 14
– czernica 66
– głowienka 8
– ogorzałka 14
– gągoł 530
– uhla 3
– hełmiatka 1
– szlachar  3
– bielaczek 3
– nurogęś 249
– żuraw 81
– łyska 35
– perkoz dwuczuby 4
– perkozek 8
– kormoran 193
– czapla biała 32
– czapla siwa 1
– bielik 5
– myszołów 2
– jastrząb 1
– błotniak zbożowy 1
– wąsatka 5
– świergotek łąkowy 3
– zimorodek 2
(SK, MW)

16.01.2021

28.12.2019 Zb. Sulejowski – Bronisławów i Zarzęcin
krzyżówka – stado 2620
świstun – 2
nurogęś – 70
gągoł – 140
czernica – 30
ogorzałka – 2
kormoran – ok. 20
W Karolinowie i Smardzewicach pusto.
Na Pilicy poniżej zapory 9 bernikli kanadyjskich.
W okolicach Lubiaszowa stado 48 żurawi.
(MK, MW)

27.12.2019 Zb. Sulejowski – Barkowice i Mokre
łabędź niemy – 34
łabędź czarnodzioby – 19 ad.
krzyżówka – 420
cyraneczka – 133
świstun – ok. 20
nurogęś – 255
gągoł – 5
czapla siwa – 19
czapla biała – 2
mewa białogłowa – ok. 20
(MW)

15.12.2019 Zb. Sulejowski
W Smardzewicach i Swolszewicach pustki, poza kilkudziesięcioma  kormoranami i nurogęsiami.
Największe zgrupowania pod Bronisławem
krzyżówka – stado ponad 4000
cyraneczka – ok. 20
czernica – 4
gągoł – ok. 500
nurogęś – ok. 30
bielaczek – 1
Barkowice
krzyżówka – ok. 100
cyraneczka – ok. 40
uhla – 2
czapla siwa – 21
Wszędzie kręcące się mewy białogłowe i siwe
(MK, MW)

08.12.2019 Zb. Sulejowski – cofka
Barkowice
łabędź niemy – 65
krzyżówka – ponad 1000
cyraneczka – 140
świstun – ok. 10
krakwa – ok. 10
uhla – 3
nurogęś – 340
bielik – 2
czapla siwa – 19
śmieszka – ok. 10
mewa siwa – ok. 10
mewa białogłowa – 1
mewa srebrzysta – 1
żuraw – ok. 20
Mokre
krzyżówka – ok. 50
Murowaniec
łabędź niemy – 9
czapla siwa – 9
czapla biała – 17
(MKa, MK, MW)

01.12.2019 Zb. Sulejowski – Barkowice, godzina przed zachodem słońca
łabędź niemy – 95
łabędź czarnodzioby – 10
gęgawa – 2
gęś tundrowa – 2
krzyżówka – 1300
cyraneczka – 190
świstun – ok. 10
krakwa – ok. 10
płaskonos – 2
uhla – 3
bielaczek – 3
nurogęś – 30
gągoł – ok. 10
bielik – 2
kormoran – 20
śmieszka – ok. 60
mewa siwa – ok. 10
żuraw – 80 (zlot na nocleg)
(MW)

29.09.2019 Zb. Sulejowski – Barkowice
Stan wody nadal się obniża; wybrane gatunki siewek:
biegus zmienny – ok. 200
biegus malutki – 4-5
piaskowiec – 1
siewka złota – 7
sieweczka obrożna – 20-30
sieweczka rzeczna – kilka
(MW, MK)

17.08.2019 r. Zb. Sulejowski – Barkowice
Wody nadal ubywa, ptaków też – rano panowie polowali na kaczki 🙁
Zniknęły czajki. Łęczaków, kszyków i piskliwców zostało po kilkadziesiąt.
Z ciekawszych:
ostrygojad – 2 (jeden z oflagowanymi na czerwono nogami)
biegus mały – 2
biegus rdzawy – 2
siewnica -1
brodziec śniady – 1
mewa białogłowa – 95
(MW)

08.08.2018 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice
Ptaków nieco ubyło, ale nadal jest ciekawie:
mewa mała – 1
rybitwa wielkodzioba – 2 ad, 2 juv
biegus mały – 5
biegus krzywodzioby – 5
brodziec pławny – 1
kulik wielki – 3
(MKa, MWi, MW)


06.08.2018 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice
Zasadniczo ten sam skład co wczoraj, lecz bez ostrygojada 🙁
Z nowości dwa biegusy rdzawe i bocian czarny, a z ostatnio nie widzianych
biegus krzywodzioby i dwa brodźce śniade.
(MW)

05.08.2018 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice
płaskonos – 1
czernica – 1m, 2f
nurogęś – ok.50
sieweczka rzeczna – 3
sieweczka obrożna – 2
siewnica – 2
ostrygojad – 1
kulik wielki – 2
kwokacz – 15
brodziec pławny – 1
biegus zmienny – 1
biegus mały – 2
mewa białogłowa – 116
mewa pospolita – 1
dużo czajek, łęczaków, batalionów, kszyków
śmieszki, rybitwy rzeczne i czarne, krzyżówki
(MKa, MK)

04.08.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice i Murowaniec
Ptaków kilkakrotnie mniej niż dwa dni temu.
Brodziec pławny nadal obecny.
Według fotografów czyhających na ptaki, o świcie było kilka kulików wielkich.
(MKa, MW)

02.08.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice
kszyk – 30
siewnica – 1
brodziec pławny – 1
samotnik – 1
krwawodziób – 1
kwokacz – 11
biegus zmienny – 4
(MW,MK)

31.07.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice
czapla siwa
czapla biała
żuraw – 2
nurogęś – 32
krzyżówka
cyranka – 2
płaskonos – 1
czernica
głowienka
rybitwa rzeczna – ok. 40
rybitwa czarna – do 30
śmieszka
mewa białogłowa – 108
czajka – ok. 30
siewnica – 2-3
batalion – 30-40
piskliwiec – do 20
łęczak – 100-150
samotnik – 5
kwokacz – 5
biegus zmienny – 1
biegus płaskodzioby – 4
biegus krzywodzioby – 1
piaskowiec – 1
sieweczka rzeczna – kilka
kszyk – 20-30
wrona – 68
czarnowron – 1
(MKa, MW, MK)

30.07.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice z nowości:

nurogęś – ok. 30
biegus zmienny – ok. 10
biegus mały – 3-5
biegus płaskodzioby – 2
samotnik – cn. 7
(MKa, MW, MK)

28.07.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice z nowości:
biegus zmienny – ok. 10
biegus malutki – 2
brodziec pławny – 1
(MK)

25 i 27.07.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice i Murowaniec aktualizacja aktualizacji (tylko nowe liczebności)
biegus zmienny – 4
sieweczka obrożna – 3
kwokacz – 25
czajka – 61
kszyk – 28
cyranka – 22
płaskonos – 2
nurogęś – 18 (rodzina ?)
ślepowron – 1
(MW)

24.07.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice aktualizacja
czapla biała – 45
biegus zmienny – 2
piaskowiec – 4
rycyk – 1
sieweczka rzeczna – do 15
kszyk – do 10
czarnowron -1
więcej batalionów, piskliwców i łęczaków, ale niepoliczalne
(MK)

23.07.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice (przed zmierzchem) niski stan wody, sporo odkrytego dna, słaba widoczność

łabędź niemy – 52
czapla biała – 38
czapla siwa – do 20
żuraw – 2
łyska – ok. 10
kokoszka – 1 ad, 2 juv
krzyżówka – do 50
cyranka – 1
cyraneczka – 2
rybitwa rzeczna – ok. 30
rybitwa czarna – do 10
śmieszka – ok. 40
mewa białogłowa – 97
czajka – ok. 40
batalion – do 30
piskliwiec – kilkadziesiąt
łęczak – kilkadziesiąt
samotnik – 1
kwokacz – 12
brodziec śniady – 4
biegus zmienny – 1
sieweczka rzeczna – kilka
kszyk – 2
(MW, MK)

12.07.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice
batalion – 18, w tym samczyki w resztkach szaty godowej
piskliwce
łęczaki
sieweczka rzeczna – 9
biegus mały – 1
rybitwy czarne i rzeczne
(MK)

09.07.2019 r.  Wola Kamocka w gm. Grabica
Lęg płomykówki na wieży kościoła.
(MW)

08.07.2019 r.  Zb. Sulejowski – Barkowice
rybitwa wielkodzioba nadal obecna
do grona siewek dołączył biegus krzywodzioby.
(MW)

07.07.2019 r.  Zb. Sulejowski, Barkowice z ciekawszych:
rybitwa rzeczna – ok. 50
rybitwa białoczelna – do 10
rybitwa czarna – do 10
rybitwa wielkodzioba – 1 ad.
(pierwsza obserwacja 06.07 MKa)
śmieszka
mewa białogłowa – kilka ad.
mewa siwa – 1 ad.
bataliony, piskliwce, łęczaki, kwokacze (9), sieweczka rzeczna/obrożna (3), bocian czarny 1
(MKa,MK)

05.07.2019 r.  Gdzieś w gminie Rozprza
Lęg kani rudej zakończył się sukcesem – w gnieździe są trzy młode.
(MKa, MK, ZK, MW, MWi)

25.05.2019 r. – ciekawsze obserwacje
Luciąża k/Starej Wsi
rycyk – 2 P
czajka – 1
krwawodziób – 1
kszyk – 2
błotniak stawowy – P
pustułka – 1 P
bielik – 1 ad.
kląskawka – 1 m
świergotek łąkowy – 2 v
Zb. Cieszanowice – wyspa
śmieszka
rybitwa rzeczna
rybitwa białoczelna
rybitwa czarna
krwawodziób
sieweczka
Zb. Cieszanowice cofka
łabędź niemy – P + 3 pull.
błotniak stawowy – P
Stawy Wilkoszewice
gęgawa – 6 rodzin z juv: 1, 2, 3, 2, 5, cn.5
(MW, MK)

24.05.2019 r. – ciekawsze obserwacje
Zb. Cieszanowice cofka
bocian czarny – 2 
stawy Bęczkowice
perkoz rdzawoszyi – 1 os. NP
łabędź niemy – 50
czapla biała – 1
gęgawa – 4 rodziny z juv: 1, 7, 5, ?
krakwa – 6 P
mewa białogłowa – 8
błotniak stawowy – 1 P
kląskawka – 2m, 1 f NP
Luciąża k/Starej Wsi
rycyk – 2 NP
(MKa, MK)

19.05.2019 r. Luciąża k/Milejowa
bocian biały – 10 os. w stadzie, chyba nielęgowe
żuraw – 3 os. jw
czajka – 1 NP, 1 , 1
błotniak stawowy – 1 P budująca gniazdo w niewielkim dołku z trzciną
myszołów – 2
dzięcioł zielony – 1
krętogłów – 1 v
drobiazgi z ciekawszych – trzciniak, rokitniczka, potrzos, gąsiorek, zaganiacz
pliszki górskiej brak
(MK) 

10.05.2019 r. MW
11.05.2019 r. MK Stawy Bęczkowice
podróżniczek
– 1 śpiewający samczyk
(MK)


03.05.2019 r.
Stawy Przerąb

łabędź krzykliwy – 2 os. (para?) Poza tym: gęgawa – 10 os., krakwa – 3 pary, krzyżówki, czernice, łyski, perkozy dwuczube, perkozki, czaple siwe, bąk, śmieszki, rybitwy rzeczne, zimorodek… Na spuszczonym stawie żuraw, czajki, kwokacze, krwawodzioby i piskliwce. błotniak stawowy 2-3 pary, a w pobliżu stawów para błotniaków łąkowych.
(MKa, MK, MW)

01.05.2019 r. Gdzieś w gminie Rozprza
Kania ruda
– stanowisko lęgowe, obserwowano 1 os. odlatującego z gniazda, potem kołującego nad polami.
Jedyny, współczesny, pewny lęg tego gatunku na Ziemi Łódzkiej odnotowano jak dotąd w 2011 r., w dolinie Bzury w gm. Ozorków.
(MW, MWi, MK)

01.05.2019 r. Zbiornik Bugaj w Piotrkowie
śmieszka – dwie kolonie, łącznie około 150 gniazd
mewa mała – 4 ad.
rybitwa czarna – ok. 10 os.
rybitwa rzeczna – cn. 3 pary
(MW)

27.04.2019 r. Zb. Sulejowski – Podklasztorze – Murowaniec
z ciekawszych:
kobczyk – 1 f
batalion – 16
samotnik – 8
Pierwsze rokitniczki, słowiki rdzawe, a w górze jerzyki.
(MK,MW)

27.04.2019 r.
Na stawach w Słupi (na Widawce) cztery tokujące pary gągołów, kilkanaście par perkozów dwuczubych, kilka „śpiewających” perkozków, pojedyncze zauszniki i perkozy rdzawoszyje.
Sporo nielęgowych czapli siwych, śmieszek, mew srebrzystych/białogłowych…. żerujący bocian czarny.
(MW)

22.04.2019 r. Tomaszów – osadniki oczyszczalni ścieków
Na lagunach dużo ptaków. Oprócz około 1200 śmieszek dominowały siewkowce:
batalion –  blisko 100 os., łęczak – ok. 30, samotnik – 4, piskliwiec – ok. 10, kilka czajek, sieweczka rzeczna i rybitwa rzeczna.
Poza tym: łabędź niemy – para z gniazdem, nieliczne cyranki, płaskonosy, krakwy, głowienki, czernice, gągoły, zauszniki i perkozki.
Z mniej wodnych ptaków: dzięcioł zielony, pliszki żółte…

(MK, MW)

20.04.2019 r. Zb. Sulejowski – Podklasztorze
z ciekawszych:
nurogęś – 9
perkozek – 1 v
żuraw – 5 przelot na N
wodnik – 1 v
kokoszka – 2 v
bąk – 1 v
śmieszka – kilkanaście
czajka – 2
krwawodziób – 4
kszyk – 6
błotniak stawowy – 2 x m
dudek – 1
krętogłów – 2 v
trzciniak – 1 v
brzęczka – 3 v
potrzeszcz – do 20
(MK)


20.04.2019 r.
Rozlewiska Jeziorki
łabędź niemy – ok. 50
gęgawa – 5 par z młodymi
krakwa – 5-8 par
cyranka – 2 m, 1 f
rożeniec – 2 m, 1 f
płaskonos-1 para
głowienka – 8 m, 6 f
perkozek – 1 v
perkoz rdzawoszyi – 1
p. dwuczuby – 1
żuraw – ok. 10
łyska – ok. 70
wodnik – 1 v
kokoszka – 1 v
czapla siwa – ok. 20
czapla biała – 1
śmieszka – ok. 10
mewa białogłowa – 2
błotniak stawowy – 2 pary
straty: 1 dron utopiony w bagnie
(MKa, MW)

07.04.2019 r. Murowaniec
łabędź niemy – 97
krzyżówka
cyranka – ok. 15
cyraneczka – ok. 10
łyska – 8
bąk – 1 v
czapla siwa – 2-3
czajka – 3
krwawodziób – cn. 5
śmieszka – 20-30
mewa duża imm – 2
błotniak stawowy – m, m, f
(MK)


30.03.2019 r. Zbiornik Sulejowski – Podklasztorze, przed zmierzchem.
łabędź niemy – 2
nurogęś – 14
krzyżówka – do 30
cyranka – 13
świstun – 2 m
łyska – 2
żuraw – 2 + 3 przelot
bąk – 1 v
wodnik – 1 v
czapla siwa – 4
czapla biała – 2
śmieszka – ok. 30 przelot
błotniak stawowy – m, m, f
raniuszek – 1
potrzeszcz – kilka stad na drzewach i w trzcinie (!), razem ok. 200
potrzos – 1 v
(MK)

24.03.2019 r. Rozlewiska Jeziorki
łabędź niemy – 49
gęgawa – 10
krakwa – P
krzyżówka – kilkadziesiąt
cyranka – ok. 30
świstun – ok. 10
głowienka – ok. 15
czernica – 2 m
żuraw – 6
łyska – 40
czapla siwa – 1
śmieszka – ok. 30
mewa białogłowa – 2
myszołów – 1
błotniak pp. zbożowy – 1 f
grzywacz – m.in. 60 przelot
zięba – stadko ok. 60
Rozprza – kolonia gawrona po cięciu drzew:
Jeziorko śródleśne k. Lubienia
gęgawa – 4-5
krzyżówka – kilka
żuraw – v
bąk – 1 v
łyska – 1 v
(MKa, MK)

20.03.2019 r. Murowaniec
łabędź niemy – ok. 80
gęgawa – 8
krzyżówka – ok. 20
nurogęś – P
czajka – 4
żuraw – 3
bąk – 1 v
mewa białogłowa – 1 ad.
błotniak stawowy – 1 f
Barkowice
łabędź niemy – 2
kormoran – 1
perkoz dwuczuby – 2
krzyżówka – ok. 50
czernica – ok. 60
głowienka – ok. 20
świstun – 36
gągoł – 12
nurogęś – 6
łyska – 6
śmieszka – 4
pliszka siwa – 1
(MK)

09.03.2019 r. Cofka zbiornika Sulejowskiego
W Barkowicach jedno duże stado: czernica – 105, głowienka – 44, łyska – 20 oraz uhla. 
Poza tym nieliczne gągoły, nurogęsi i świstuny. Trochę śmieszek, mew siwych i białogłowych.
Na Murowańcu stado 75 łabędzi niemych, jakby jeszcze zimujących, a jednocześnie para budująca gniazdo. Kilka gęgaw, czajek i nisko krążący żuraw.
Gdzieniegdzie śpiewające zięby, paszkoty, lerki.
(MW)

03.03.2019 r. Zbiornik Cieszanowice (C) i stawy w Wilkoszewicach (W)
Po zimie ani śladu. Zbiornik widziany z zapory okazał się całkiem pusty, dopiero w cofce i na pobliskich stawach coś się działo:
łabędź niemy – 6 (C)
gęgawa – 4 pary (C), cn. 10 par (W)
krzyżówka – ok. 100 (C), ok. 40 (W)
płaskonos – 1 m (C)
nurogęś – ok. 30 (C)
gągoł – 6 (C)
kormoran – 2 (W)
czapla biała – 11 (C)
czapla siwa – 3 (C)
bąk – 1 v (C)
żuraw – 3 pary (C), 1 para (W)
bielik – 1 ad. (W)
myszołów – 1 (C), 3 (W)
Z wiosennych nowości, oprócz wczesnego bąka, kilka grzywaczy i lerka.
I wiewiórka.
(MK, MW)

24.02.2019 r. Rozlewiska Jeziorki w gm. Kamieńsk 
łabędź niemy – stado 52 os., 1 p
gęgawa – 8 i 14 os. na łąkach, dwa stada po około 50 os. lecące na S i W, 3 pary w Napoleonowie
gęś białoczelna – kilka os. w stadzie gęgaw
krzyżówka – ok. 150
świstun – 12
rożeniec – 1 m

żuraw – 3-4 p.czajka – ok. 60
myszołów – 6
myszołów włochaty – 2
pustułka – 1
krogulec – 1
stadka szpaków, potrzeszczy, trznadli i czyż
(MK, MW)

17.02.2019 r. Cofka zb. Sulejowskiego – Barkowice
łabędź krzykliwy – 2
łabędź niemy – ok. 20
gęgawa – 12
krzyżówka – ok. 1500
cyraneczka – 6
świstun – 8
nurogęś – ok. 50
gągoł – 5
bielaczek – 16 m, 11 f
perkozek – 5
czapla siwa – 2
czapla biała – 4
mewa białogłowa – 10
bielik – 1 imm.
Pola pod Sulejowem
skowronki, czajki, żurawie i dorosły bielik.
(MKa, MK, MW)

16.02.2019 r. Pola na płn. od Piotrkowa – idzie wiosna !
skowronki – przelot plus stadko 8 os. na polu
gęś zbożowa/tundrowa – przelot, 2 klucze ok. 100 i 60
myszołów – 2 P toki
myszołów włochaty – 1 klasyk
(MK)

10.02.2019 r.  Pilica – Smardzewice
Ptaków poniżej zapory wyraźnie ubywa:
łabędź niemy – 45
gęgawa – 1 przel.
bernikla kanadyjska – 8
krzyżówka – ok. 200
gągoł – tylko 2 pary
nurogęś – tylko 1
czernica – 1
perkozek – ok. 10
czapla siwa – 1
kormoran – 16 przel.
żuraw – 2 przel.
śmieszka – kilka
dzięcioł zielony – 1 v
(DD, MK, MW)

27.01.2019 r. Murowaniec – Luciąża
łabędź krzykliwy – 29 (19 ad.,10 juv.)
łabędź niemy – 76
krzyżówka – 200
nurogęś – 50
bielaczek – 1 f
perkozek – 9
czapla siwa – 7
mewa białogłowa/srebrzysta – 2 im.
(MK)

13.01.2019 r. Zbiornik Sulejowski – liczenia zimowe
Zalew zamarznięty, tylko w cofce niewielkie fragmenty wolne od lodu.
Ptaki niemal wyłącznie między Barkowicami i Murowańcem:
łabędź krzykliwy – 51
łabędź czarnodzioby – 7
łabędź niemy – 163
krzyżówka – 1130
cyraneczka – 18
świstun – 18
krakwa – 2
płaskonos – 1
świstun – 11
czernica – 12
głowienka – 3
nurogęś – 143
bielaczek – 16
gągoł – 83
perkozek – 7
czapla siwa – 18
czapla biała – 1
łyska – 22
mewa siwa – 1
mewa srebrzysta – 4
mewa białogłowa – 4
bielik – 4
zimorodek – 2
wąsatka – kilkanaście
(SzK, MW)

12.01.2019 r.
Zimowe liczenie ptaków na Pilicy między Zbiornikiem Sulejowskim a Białą (18 km)
Ptaków na rzece niezbyt wiele:
łabędź niemy – 34
krzyżówka – 121
nurogęś – 15
gągoł – 3
perkozek – 5
czapla siwa – 1
Dopisały szponiaste:
bielik – 4, w tym 1 polujący nad mostem w Sulejowie
myszołów – 3
krogulec – 2
Z ciekawszych wróblaków:
zięba – 3
potrzos – 1
wąsatka – 5-6

(MW)

06.01.2019 r. Zbiornik Sulejowski
Bronisławów
łabędź niemy – 15
krzyżówka – 20
gągoł – ok. 100
nurogęś – 20
kormoran – 5
czapla biała – 1
mewa białogłowa – 3
bielik 1 ad., 1 imm.
Smardzewice
łabędź niemy – 5
krzyżówka – 20
nurogęś – 250
kormoran – 220
czapla biała – 1
mewa białogłowa – 3
mewa siwa – 12
bielik 2 ad.
Pilica poniżej zapory
łabędź niemy – 12
bernikla kanadyjska – 10
krzyżówka – ok. 200
perkozek – kilka

i kilka dzików na wyspie…

(MKa, MK, MW)

05.01.2019 r. Cofka Zbiornika Sulejowski Murowaniec – Barkowice
łabędź niemy – ok. 100
łabędź krzykliwy – 23 ad, 9 imm
łabędź czarnodzioby – 2 ad.
gęgawa – 1
krzyżówka – kilkaset
świstun – 5
czernica – 1
nurogęś – 20
czapla biała – 5
bielik – 3 imm
perkozek – 5
(MW)