Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Obserwacje przyrodnicze

23.12.2018 r.
Zbiornik Sulejowski – Bronisławów
łabędź niemy – 8
gęgawa – 1
krzyżówka – ok. 200
cyraneczka – 3
czernica – 20
uhla – 5
lodówka – 1 f/juv

gągoł – 230
nurogęś – 20
bielaczek – 2 f/juv
kormoran – 150
mewa białogłowa – 5
bielik 4 imm
żuraw – głosy cn. 2 os.
Zimowy ptaszek
(MKa, MK, MW, MWi)

 

16.12.2018 r.
Zbiornik Sulejowski
Lód zniknął, ptaki rozproszone, ale większość siedzi w rejonie Bronisławowa i Zarzęcina:
łabędź niemy – 30
krzyżówka – 2600 (jedno stado)
czernica – 8
uhla – 11
gągoł – 310
nurogęś – 90
łyska – 2
kormoran – 190
Poniżej zapory niewiele ptaków, nadal są bernikle kanadyjskie.
(MKa, ZK, MW)

15.12.2018r
Cofka Zbiornika Sulejowskiego (Obdzież – Podklasztorze)

wąsatka – 3
pokrzywnica – 1
potrzos – 2
zięba – 1
laguny oczyszczalni w Tomaszowie Maz.
potrzos – 1
siwerniak – 1
(JT)

02.12.2018 r.
Zbiornik Sulejowski – Murowaniec
Ujście Luciąży bez lodu, co przyciągnęło trochę ptaków:
łabędź niemy – 40, 65
krzyżówka – 70
świstun – 1
nurogęś – 30
gągoł – 5
czapla siwa – 5
czapla biała – 1
perkozek – 3
łyska – 3
mewa siwa – 1
zimorodek – 2
kormoran – dziesiątki ptaków lecących na SW
(MK, MW)

01.12.2018 r.
Zbiornik Sulejowski
Mróz 10-12 st., zbiornik cały zamarznięty i pusty, ptaki w dwóch oparzeliskach:
Bronisławów
około 800 stłoczonych kaczek, w tym krzyżówki, nurogęsi, gągoły, pojedyncze ogorzałki i być może coś jeszcze
łyska – 25
bielik 6 os. (w tym cn. 2 dorosłe), stojące razem na lodzie, przy nich 18 wron
Karolinów
nurogęś – 140, gągoł – 30, krzyżówka – 10, łabędź niemy – 3
zimorodek – 1
Smardzewice
stado mew na lodzie: siwa – 36, białogłowa – 16, śmieszka – 3
W Zarzęcinie i Barkowicach nic, W Sulejowie rzeka zamarznięta.
Ciekawe gdzie się podziały kormorany…
Pilica poniżej zapory
łabędź niemy – 45
bernikla kanadyjska – 11
krzyżówka – 350
głowienka – 3
czernica – 1
nurogęś – 155
bielaczek – 1m, 2f
gągoł – 65
czapla siwa – 4
perkozek ok. 10
(MW)

06.11.2018 r.
Zbiornik Sulejowski od Barkowic do Zarzęcina
nur czarnoszyi – 1
nur rdzawoszyi – 1


łabędź niemy – 45
łabędź krzykliwy – 3
gęgawa – 11
krzyżówka – 2200
cyraneczka – 25
świstun – 5
czernica – 68
głowienka – 5
gągoł – 75
ogorzałka – 3
uhla – 2
nurogęś – 20
perkoz dwuczuby – 2
perkozek – 5
łyska – 850
czapla siwa – 2
czapla biała – 68
kormoran – 350
mewa białogłowa – 19
wąsatka – kilka
(MW, MKa)

3.11.2018r
Tomaszów Maz., laguny oczyszczalni ścieków

siwerniak – 3
cyraneczka – 41
czernica – 4
głowienka – 4
krzyżówka – 70
czapla siwa – 8
świstun – 3
(JT)

06.10.2018 r.
Zbiornik Sulejowski od Barkowic do Murowańca
łabędź niemy – 84
gęgawa – 1
krzyżówka – 740
świstun – 10
płaskonos – 21
rożeniec – 1
głowienka – 4
gągoł – 4
nurogęś – 24
perkoz dwuczuby – 4
perkozek – 18
łyska – 640
kokoszka – 2
czapla siwa – 7
czapla biała – 38
kormoran – 24
kszyk – 2
śmieszka – 30
mewa białogłowa – 3
mewa żółtonoga – 1 ad.
bielik – 2
krogulec – 3
zimorodek – 1
dymówka – 2
remiz – 1 v
grzywacz – stado 350 os. przelot na S
(MW)

29.09.2018 r.
Pola pod Milejowem,
z ciekawszych:
skowronek – dziesiątki
makolągwa – ok. 50
grzywacz – 60
żuraw -24
drzemlik – 1
(MK)

27.09.2018 r.
Łęczno
błotniak stepowy 1 m.
(MK)

29.08.2018 r.
Luciąża k/Milejowa
rzeka z bystrym nurtem, wystające kamienie, na wiosnę trzeba sprawdzić czy aby nie miejscowa
pliszka górska – 1 juv

(MK)

I po jerzykach …
05.08. ostatnie chmary jerzyków nad Piotrkowem
09.08. ostatnia obserwacja kilku ptaków nad oś. Wyzwolenia
10.08. 1 ptak wlatujący do gniazda na ul. Starowarszawskiej
… bardzo wcześnie w tym roku
(MW)

8.08.2018 r.
Antoniów (pow. opoczyński)
pliszka górska – 1
(JT)

4.08.2018 r.
Królowa Wola
pliszka górska – 1
krzyżodziób świerkowy – 1
(JT)

04 i 05.08.2018 r.
Stawy w dolinie Luciąży: Bartodzieje-Beczkowice, Cieszanowice, Wilkoszewice i Mierzyn
Ptaków dziwnie mało 🙁
łabędź niemy – 2 (B), 95 (W), 2 (M)
gęgawa – 85 (B)
krzyżówka – 10 (B), 15 (W), 5 (M)
głowienka – 2 (W)
czernica – 1 (W)
łyska – ok. 20 (B), 50 (W)
kokoszka 1 (W)
żuraw – 1 rodz. (B), kilka v (C)
perkozek – 1 rodz. (W), 4 (M)
perkoz dwuczuby – 6 ad. 1 juv (W)
wodnik – 1 v (W)
czapla biała – 11 (B), 10 (C), 15 (M)
czapla siwa – 4 (B), 3 (W), 6 (C), 8 (M)
błotniak stawowy – 1-2 rodz. (B), 1 rodz. (W), 1 rodz. (C)
śmieszka – ok. 10 (W)
mewa białogłowa – 2 (B), 2 (W)
rybitwa rzeczna – 7 (W)
zimorodek – 2
(MK, MW)

04.08.2018 r.
Stawy Kocierzowy
łabędź niemy – 2 rodz.
krzyżówka – ponad 200
łyska – ok. 50
perkozek – 1 v
perkoz dwuczuby – 2 ad.
wodnik – 1 v
czapla biała – 10
czapla siwa – 4
kormoran – 3
błotniak stawowy – 2 rodz.
kobuz – 1
krogulec – 1
myszołów 1
kszyk – 1
zimorodek – 2
(MW)

VI – VII 2018 r.
Inwentaryzacja stanowisk brzegówki w powiecie piotrkowskim
Podczas licznych wyjazdów odwiedziliśmy blisko 240 kopalń i małych wyrobisk piasku – potencjalnych miejsc lęgowych tej jaskółki. Skontrolowaliśmy też około 50 km Pilicy i Luciąży.
W 49 czynnych koloniach stwierdziliśmy prawie 1700 par brzegówki. Poza tym stanowiska sieweczki rzecznej, świergotka polnego, białorzytki…, a nad rzekami zimorodka.
(PB, MW oraz MKa, MK i ZK)

VI – VII
Akcja liczenia brzegówki – powiat opoczyński
Łącznie skontrolowanych ok. 40 miejsc
(JT)

22.07.2018 r.
Stawy Wilkoszewice
z ciekawszych:
gęgawa – ponad 50 os.
krakwa – 1 rodzina
głowienka – 1 rodzina
zausznik – 1 rodzina
bielik – 1 rodzina
(MK, MW)

21.07.2018 r.
Osadniki pod Tomaszowem Maz.
krzyżówka – kilka rodzin
cyranka – 1
rybitwa rzeczna – 1
śmieszka – ok. 20, 1 pull
czajka – 5
biegus zmienny – 2
sieweczka rzeczna – 2
batalion – ok. 15
łęczak – ok. 30
samotnik – 2
brodziec śniady – 1
kszyk – 3
piskliwiec – ok. 20
pliszka górska – 1
(MK, MW)

20.05.2018 r.
Stawy Wilkoszewice
Ptaki dopisały:
gęgawa – 5-6 rodzin plus kilkanaście os.
łabędź niemy – 2 pary z gniazdami plus 109 os.
krzyżówka – 3 rodziny plus ok. 40 os.
krakwa – 2-3 p.
głowienka – 2 p, 5 m
czernica – 8 p., 2 m
czapla siwa – 1
czapla biała – 1
bąk – 1 v
bączek – 1 v
łyska – ok. 30
wodnik – 1 v
perkoz dwuczuby – 2
zausznik – 1
perkozek – 8
błotniak stawowy – 2
czajka – 2
rycyk – 2
mewa białogłowa – 1 ad, 1 imm
mewa mała – 2 imm
śmieszka – ok. 10
rybitwa czarna – cn. 15
rybitwa białoczelna – 6
rybitwa białowąsa – 1
A z wróblaków: trzciniak, trzcinniczek, rokitniczka, łozówka, strumieniówka, brzęczka, remiz, potrzos i dziwonia (ta dość liczna – ponad 10 v).
(MK, MW)

25.03.2018 r.
Rozlewiska Jeziorki – Podjezioro
łabędź niemy – 60
gęgawa – 55 + 20 w Napoleonowie
świstun – 12
żuraw – 1 p
błotniak stawowy – 1 f – pierwsza obs. tej wiosny
(MW)

22.03.2018 r.
Zbiornik Bugaj
ciekawe stado zatrzymało się podczas wędrówki:
świstun – 550 os.
rożeniec – 4 m
(MW)

11.03.2018 r.
Stawy Wilkoszewice
łabędź niemy – 5
gęgawa – 34
krzyżówka – ok. 1000
cyraneczka – 10
rożeniec – 1 p.
łyska – 10
bielik – 2 ad.
myszołów – 3
jastrząb- 1
krogulec – 1
czajka – 2
śmieszka – 3
pliszka siwa – 5
Stawy Cieszanowice
czapla siwa – 1
czapla biała – 2
(MW, MWI)

04.03.2018 r.
Smardzewice – aktualizacja
łabędź niemy – 14
łabędź czarnodzioby – brak
cyraneczka – cn. 2 P
czapla biała – 1
perkoz dwuczuby – 1
bielaczek – cn. 4 m, 9 f
Bernikle kanadyjskie – chyba nie do końca dzikie.
Ten kolorowy kłębek za krzyżówkami to cyraneczka.
Krzyżówki idą na tarło.
(MK)

03.03.2018 r.
Smardzewice pod zaporą – ptaki ruchliwe, trudne do policzenia
łabędź niemy – 11
łabędź czarnodzioby – 3 ad., 2 juv.
bernikla kanadyjska – 5 
krzyżówka – cn. 300
czernica – 30-40
gągoł – 250 – 300
cyraneczka – 1m
nurogęś – 6
bielaczek – cn. 2m, 9 f
perkozek – cn. 4
kormoran – 6-7
łyska – 2
kilka fotek:
Zdjęcie z cyklu: ile gatunków widzisz na obrazku ?

Pan bielaczek
Pan czernica
Pani czernica
Panie i panowie gągołowie
(MK)

25.02.2018 r.
Zbiornik Cieszanowice – prawie cały zlodzony, nieco ptaków w oparzelisku niedaleko zapory
gęgawa – 2
krzyżówka – ok. 1300
rożeniec – 1 m, 1 f
gągoł – 4
nurogęś – 1 m
kormoran – 2
żuraw – 2 w cofce
łabędź niemy – 6 na Luciąży poniżej zapory
stawy w Wilkoszewicach
czapla biała – 1
myszołów – 2
stawy w Cieszanowicach
gęgawa – 130 krążące nad stawami, przelot na SE
czapla biała – 1
stawy w Mierzynie
czapla siwa – 1
(MW)

25.02.2018 r.
Murowaniec –  zimowo, -13 st., przeważnie słonko. Większość wody zamarznięta, lód trzaska.
łabędź niemy – 80-90
gęgawa – 4
bielaczek – 1m, 1f
perkozek – cn. 4
żuraw – trąbienie z oddali (wiosna idzie ?)
kruk – 2
krogulec – 1
(MK)

24.02.2018 r.

Pilica poniżej zapory w Smardzewicach (- 5 stopni, opady śniegu)
łabędź niemy – 6 (zaskakująco mało)
bernikla kanadyjska – 5
krzyżówka – ok. 300
czernica – 1 m, 2 f
gągoł – 160 (liczne tokujące)
nurogęś – 12
bielaczek – 2 m, 3 f
kormoran – 5
czapla siwa – 12
perkozek – jak zwykle niepoliczalny – cn. 3
Wszystkie ptaki były między zaporą i progiem. Poniżej pusto.
(MW)

4.02.2018 r. 
Zbiornik Sulejowski od Murowańca do Barkowic Mokrych
łabędź niemy – 106
łabędź czarnodzioby – 7 ad.
gęgawa – 1
krzyżówka – stado ok. 2500 os., wśród nich pojedyncze świstuny i cyraneczki
rożeniec – 1 m, 2 f
czernica – 30
gągoł – ok. 30
nurogęś – ok. 50
uhla – 12 f/juv.
kormoran – ok. 200
czapla siwa – 5
bielik – 1 subad. i 1 imm. – kilka nieudanych prób polowania na kormorany
myszołów – 2
krogulec – 1
mewa siwa – 4 ad.
mewa białogłowa – 10
(MK, MW)

31.01.2018 r.
Nad Piotrkowem przelot około 300 gęsi w kierunku SE. Raczej maruderzy, niż oznaka wiosny.
W kanale przy zbiorniku Bugaj zimująca kokoszka.
(MW)

21.01.2018 r.
Zimowe liczenie ptaków na Pilicy między Łęgiem a Przedborzem (15 km)
łabędź niemy – 2
krzyżówka – 125
nurogęś – 11
bielaczek – 1
kormoran – 1
czapla siwa – 1
słonka – 1
(ZK, MW)

20.01.2018 r.
Zimowe liczenie ptaków na Pilicy między Białą a Łęgiem Ręczyńskim (20 km)
łabędź niemy – 17
łabędź krzykliwy – 1
krzyżówka – 149
kormoran – 10
czapla siwa – 2
bielik 1 ad. i 1 juv.
(KS, MW)

15.01.2018 r.
Zimowe liczenie ptaków – Zbiornik Sulejowski
Większość zbiornika pokryta świeżym, cienkim lodem. Mimo to ptaki dopisały.
Policzyliśmy 3605 osobników z 19 gatunków. Najliczniejsza była krzyżówka – ponad 2 tysiące, na drugim miejscu nurogęś – 570 os. Dalej gągoł – 284, kormoran – 184 i łabędź niemy – 157… Z ciekawszych gatunków: łabędź krzykliwy – 6, łabędź czarnodzioby – 11, uhla – 10, ogorzałka -1, bielaczek – 4 i czapla biała – 30. Tak dużo potencjalnych ofiar przyciągnęło bieliki. Widzieliśmy co najmniej 2 dorosłe i trzy młode ptaki.
Poniżej zapory w Smardzewicach niewiele ptaków, ale wśród nich 14 bielaczków.
(SzK, MW)

13.01.2018 r.
Zimowe liczenie ptaków na Pilicy między Zbiornikiem Sulejowskim a Białą (15 km)
Warunki niezbyt zimowe i ptaków raczej niewiele:
łabędź niemy – 20
krzyżówka – 121
nurogęś – 2
czapla siwa – 5
i dość wyjątkowa obserwacja jak na rzekę – 27 czapli białych.
(MW)

06.01.2018 r.
Mandarynka w parku nadal obecna
(MW)

04.01.2018 r.
Cofka zb. Sulejowskiego – Murowaniec
Gęgawa w stadzie około 70 łabędzi niemych. Oprócz nich kilka gągołów, nurogęsi i perkozków.
(MW)

1.01.2018 r.
pola koło Straszowa:
żuraw – 15 + 3 (ptaki lecące w kierunku SE) – no i jest zagadka noworoczna 😉 Czy to ptaki próbujące zimować?
(MWi)

31.12.2017 r.
Zbiornik Sulejowski od Murowańca do Mokrych
łabędź niemy – 75
krzyżówka – 2020
świstun – 12
nurogęś – 90
bielaczek – 1 f
gągoł – 60
mieszane stado około 60 ptaków – czernice, gągoły i uhle, niestety daleko.
(MW)

Samica mandarynki na stawie w Parku Poniatowskiego w Piotrkowie
(ZK)

31.12.2017 r.
stawy Wilkoszewice:
woda ze stawów spuszczona, ptaków skrajnie mało
czapla siwa – 1
(MWi)

17.12.2017 r.
Zbiornik Cieszanowice
w dolnej części zbiornika:
łabędź niemy – 2 ad.
krzyżówka – ok. 1500
cyraneczka – ok. 20
świstun – 2
uhla – 2 m
gągoł – ok. 20
kormoran – 1
łyska – 7
stawy WIlkoszewice
czapla siwa – 2
mewa siwa – 5
bielik – 2 ad. i osobno 1 juv.
(MK, MW)

10.12.2017 r.
Piotrków Tryb. – Łódzka
gęsi sp. – klucz ok. 100 os.
(MKa)

10.12.2017 r.
Zbiornik Sulejowski – Barkowice i Barkowice Mokre
łabędź niemy – 10
krzyżówka – około 400
cyraneczka – ok. 40
uhla – 3
gągoł – ok. 50
nurogęś – ok. 100
czapla siwa – 9
czapla biała – ok. 80
łyska – ok. 40
(MKa)

10.12.2017 r.
Zbiornik Sulejowski – Bronisławów
łabędź niemy – 15
krzyżówka – około 200
czernica – ok. 30
głowienka – 1
ogorzałka – 2
markaczka – 1
uhla – 12
gągoł – ok. 250
nurogęś – ok. 150
bielaczek – 1 m, 6 f
kormoran – ok. 30
czapla siwa – 1
łyska – ok. 40
mewa białogłowa – 4
mewa siwa – 1
(MK, MW)

09.12.2017 r. 
W lesie między Sulejowem i Jaksonkiem około 60 krzyżodziobów świerkowych w dwóch stadkach.
Na piotrkowskim cmentarzu krzyżodzioby też się trzymają – w porywach do 30 ptaków.
(MW)

03.12.2017 r.
Zbiornik Sulejowski – Barkowice i Mokre
Głównym obiektem naszych obserwacji była mgła. Mimo nieciekawych warunków udało się zobaczyć: dziesiątki nurogęsi, kilka gągołów, około 20 kormoranów, kilka perkozków, ok. 10 mew siwych. Słychać było świstuny, a w oddali majaczyły grube setki kaczek, pewnie w większości krzyżówek. Najciekawsze jednak było stado około 120 czapli białych.
(MK, MW)

02.12.2017 r.
Zbiornik Sulejowski – Murowaniec
łabędź niemy – 21
łabędź czarnodzioby – 2 ad. + 2 juv.
krzyżówka – tylko 2
nurogęś – 31
perkozek – 7
czapla siwa – 1
wąsatka – kilka v
(MW)

26.11.2017 r.
Zbiornik Cieszanowice
większość ptaków widoczna z zapory:
łabędź niemy – 2 ad + 2 juv.
krzyżówka – ok. 970
czernica – 4
cyraneczka – 1
płaskonos – 1
uhla – 13
gągoł – 45
kormoran – 27
czapla siwa – 1
łyska – 2
bielik – 1 ad. – przelot w kierunku stawów
myszołów – 1
paszkoty, dzięciołek, raniuszki, czyże, sikory: bogatki, modraszki, czarnogłówki, czubate, sosnówki…
stawy Wikoszewice
czapla biała – 5
czapla siwa – 5
stawy Grobla
łabędź niemy – 5 ad.
czapla siwa – 37
czapla biała – 1
pola okolice Nowej Wsi
żuraw – 6
po drodze do Piotrkowa kilka myszołowów
(MW,MK)

25.11.2017 r.
Zbiornik Sulejowski od Barkowic do Zarzęcina
łabędź niemy – ok. 20
krzyżówka – ok. 150
nurogęś – 180
kormoran – ok. 50
czapla biała – 98 – jedno stado k. Mokrych
(MW)

19.11.2017 r.
Zbiornik Sulejowski – Bronisławów
łabędź niemy – 12
krzyżówka – 460 (zwarte stado)
cyraneczka – 5
świstun – 3
czernica – 6
głowienka – 1
ogorzałka – 2
nurogęś – 210
gągoł – 95
kormoran – 425
perkoz dwuczuby – 11
łyska – 55
mewa białogłowa – 12
wrona  – 37 (noclegowisko na wyspie)
bielik – 1 imm.
(MW)

10.11.2017 r.
Cofka Zbiornika Sulejowskiego od Murowańca do Mokrych
Ptaków niewiele:
łabędź niemy – 23
krzyżówka – 480
cyraneczka – 1
świstun – 3
krakwa – 2
nurogęś – 11
gągoł – 32
perkozek – 1
kormoran – 2
czapla siwa – 2
zimorodek – 2
(MW)

05.11.2017 r.
Zbiornik Sulejowski od Obdzieży do Bronisławowa
W cofce pustki, z wyjątkiem licznie przelatujących kormoranów i nurogęsi. Znacznie lepiej między Zarzęcinem a Bronisławowem, ale ptaki stale przeganiane przez mnóstwo zmotoryzowanych łódek z wędkarzami.
krzyżówka – kilkaset
nurogęś – cn. 100
krakwa – 2
kormoran – ok. 300
perkoz rogaty – 4
perkoz dwuczuby – 1
perkozek – 3
mewa białogłowa – 7 ad.
mewa siwa – 3
dzięcioł zielony – 1
krzyżodziób świerkowy – cn. 2
gile i inny drobiazg
(MKa, ZK, MW, MWi)

05.11.2017 r.
Stawy Wilkoszewice
krzyżówka – kilkadziesiąt
cyraneczka – ok. 30
nurogęś – 1 f
kormoran – 7
czapla siwa – 29
czapla biała – 3
czajka – 130
mewa duża – 1 juv.
Zbiornik Cieszanowice
łabędź niemy – 2
gęgawa – 2
krzyżówka – ok. 700
świstun – 1
czernica – 1
gągoł – 5
perkoz dwuczuby – 1
nur czarnoszyi – 1
kormoran – 11
łyska – 1
myszołów – 5
gile i inny drobiazg
(MK)

08.10.2017 r.
Zbiornik Sulejowski między Barkowicami i Murowańcem (przed zmierzchem)
łabędź niemy – 25
krzyżówka – 150
czernica – 3
nurogęś – 38
łyska – 20
czapla siwa – 3
czapla biała – 18
nur czarnoszyi – 1 w szacie godowej !
perkozek – 3
śmieszka – 1
mewa białogłowa – 12
błotniak stawowy – 1
dymówka – ok. 10
szpak – setki
(MW)

01.10.2017 r.
Stawy w dolinie Luciąży
W Bęczkowicach pustki: po kilka łabędzi niemych, płaskonosów i cyranek, nieco więcej krzyżówek, dwa perkozki, czapla siwa i kormoran. Z wróblaków: pliszki żółte, remizy, potrzosy i pokrzywnice.
W Wilkoszewicach po kilkadziesiąt łabędzi, krzyżówek i łysek, pojedyncze świstuny. Poza tym 9 czapli białych, rybołów, 3 błotniaki stawowe i 2 myszołowy.
(MKa, MW)

09.09.2017 r.
Pola na S od Piotrkowa – 17.00-18.30
błotniak stawowy – 1 juv, 1 m
pustułka – 1
srokosz – 1
czajka – ok. 20
siewka złota – 4
mewa białogłowa – 17
grzywacz – ok. 100
szpak – ok. 200
dymówka, oknówka – ok. 100
pliszka żółta – 18
(MK)


03.09.2017 r.

Stawy w Wilkoszewicach
łabędź niemy – 110
krzyżówka – ok. 10
krakwa – 2
głowienka – 4
czernica – 1 f + 9 juv – późny lęg
ł
yska – ok. 90
perkozek – 1, 1 + 2 pull
czapla biała – 1
błotniak stawowy – 1 f
mewa białogłowa- 1
śmieszka – 1
zimorodek – 2
dymówka z domieszką oknówki i brzegówki – 300 – 400
jerzyk – 4
(MK, MW)

20.08.2017 r. 
Zb. Sulejowski – Murowaniec
krzyżówka – ok. 60
czapla biała – 2
bączek – 1 f z upolowaną rybką
wodnik – 2 v
kwokacz – 2
kszyk – 2
łęczak – 1
piskliwiec – 1
biegus rdzawy – 3
błotniak stawowy – p + 3 juv
zimorodek – 1
dymówka i oknówka – dziesiątki
(MW)

17.08.2017 r.
Pola na S od Piotrkowa – przez 90 min. przed zmierzchem
myszołów – 2
krogulec – 1
błotniak stawowy – 2-3
błotniak łąkowy/zbożowy – 1 juv.
pustułka – 2
srokosz – 1
czajka – ok. 20
grzywacz – ok. 200
szpak – ponad 1000
dymówka – dziesiątki
jerzyk – 15 (z miasta zniknęły przed tygodniem).
(MK, MW)

13-14.08.2017 r.
Stawy w Mierzynie, Wilkoszewicach i Cieszanowicach

na stawach i wokół nich zawsze jest ciekawie

łabędź niemy – 45
gęgawa – 36
krakwa – 3
cyraneczka – 3
czernica – 4
łyska – ok. 120
czapla biała – ponad 30
czapla siwa – ok. 20
kormoran – 3
błotniak stawowy – 4
mewa białogłowa – cn. 20
śmieszka – 5
wrona siwa – stado ok. 110 os.
(MK, MW)

20.06.2017 r. 
Wyspa na Zb. Bugaj

wąsatka – 2-3 pary
(MKa, MW)

 

11.06.2017 r.
Puszcza Pilicka
krzyżodziób świerkowy – 11
(JT)

11.06.2017 r.
Zbiornik Cieszanowice

W cofce dość ciekawie:
krakwa – 1 p.
czapla biała – 1
czapla siwa – 1
zielonka – 1 v
rybitwa czarna – kilka żerujących os.
chóry kumaków
wśród wróblaków 2-3 dziwonie
Na wyspie stały skład:
rybitwa białoczelna – ok 35 os.
rybitwa rzeczna – kilka os.
śmieszka – kilka os.
sieweczka obrożna – 1 os.
(MK, MW)

10.06.2017 r. Karolinów nad Zbiornikiem Sulejowskim
taka rodzinka…

(MW)

04.06.2017 r.
Stawy w Słupi na Widawce – szybki ogląd
z ciekawszych:
zielonka – 1 v
wąsatka – 1 para
sporo nielęgowych ptaków:
łabędź niemy – 25 os.
czernica – ok. 30
głowienka – ok. 40
perkoz dwuczuby – ok. 20
łyska – ok. 180
(MW)

23.05.2017 r.
Zb. Bugaj – „kolonia na betonach”
śmieszka – 65-70 gniazd, w kilku są już pisklaki
rybitwa rzeczna – 3 pary
rybitwa białoczelna – 1 ptak chyba zainteresowany platformami lęgowymi
(MW)

12.05.2017 r.
Zbiornik Sulejowski – Barkowice – szybka lustracja
Poziom wody bardzo wysoki – zatoczki i wyspy podtopione.
łabędź niemy – ok. 50 os.
gęsiówka egipska – 2 os. (info od SzK)
perkoz dwuczuby – 2 os.
błotniak stawowy – kopulująca para w trzcinach tuż przy brzegu
rybitwa rzeczna – 2
kumak  – 1 v
(MW)

25.04.2017 r.
jerzyk – 1 os. w Piotrkowie, pewnie korzystający z jednodniowego ocieplenia
(MW)

24.04.2017 r. Rozlewiska Jeziorki k. Kamieńska
łabędź niemy – 2-3 p., ok. 20 os.
gęgawa – 20 os. na łąkach, 2 rodziny, 4 ptaki pp. pilnujące gniazd
krzyżówka – ok. 10 p.
płaskonos – 1 p., 2 m+1 f
krakwa – 1 p.
świstun – 1 p., 2 m
cyraneczka – 1 p.
czernica – 1 p., 10 os
głowienka – 10 os.
perkozek – 4 v
p. dwuczuby – 1 p.
zausznik – 4 p.
czapla siwa – kilka os.
łyska – ok. 20 p.
żuraw – 1 p.
błotniak stawowy – 1 p.
batalion – 3
krwawodziób – 1
potrzeszcz – ok. 30 os. jeszcze w stadzie
brak śmieszek – pewnie kolejny sezon bez kolonii
(MW)
23.04.2017 r. Stawy Słupia w dol. Widawki
Na stawach dziwnie pusto, z ciekawszych:
gągoł – 1 p.
bąk – 4 v
perkozek – 4 v
żuraw – 1 p. w szuwarach
łyska – kilka p.
(MW)

04.04.2017 r. Zb. Sulejowski – Bronisławów

Z ciekawszych:
gągoł – para zdradzająca zachowanie lęgowe
czapla biała – 32
czapla siwa – ok. 20
rycyk – 2
batalion – 2
krwawodziób – 1
siniak – para w starych sosnach
(MW)

29.03 i 01.04.2017 r. Zb. Sulejowski – Barkowice

Bardzo niski poziom wody, duże obszary odsłoniętego dna.

łabędź niemy – 70 (110 1 IV)
ohar – 1 m
krzyżówka – niewiele
płaskonos – 24
świstun – 95, a wśród nich coś wyglądającego jak kaczuszka azjatycka
cyranka – 2 m
cyraneczka – 6
nurogęś – 12
kormoran – 40
batalion – 12 (60 1 IV)
krwawodziób – 3
rycyk – 2
sieweczka obrożna – 1
śmieszka – ok. 300
mewa siwa – 2
mewa białogłowa – 4
i sporo nieoznaczonych ptaków pod drugim brzegiem.
(MW, MK)

23.03.2017 r. Stawy Bartodzieje
łabędź niemy – 4
gęgawa – 4
kormoran – 40 w locie
krzyżówka – ok. 200
świstun – 6
rożeniec – 15
cyranka –
krakwa – 7
łyska – 8
żuraw – 3 w locie
czajka – 2 tok.
kląskawka – 1 s

Użytek ekol. Kolonia Trzepnica
krzyk – 4 tok.
czajka – 2 tok.

(ZK, MKa)

19.03.2017 r. Barkowice Mokre i Barkowice
Barkowice
łabędź niemy – ok. 30
gęgawa – 2
kormoran – 76
krzyżówka – ok. 200
świstun – 2m + 2g
gągoł – 5
cyraneczka – 5
nurogęś – 5
śmieszka – ok. 25
mewa białogłowa – 2
Barkowice Mokre
łabędź niemy – 3 (58MT)
krzyżówka – ok. 100
gągoł – 3f + 2m
czernica – 2
nurogęś – 13
kormoran – 14
gęsi sp. – 15 przelot
śmieszka – 20
(MKa)

12.03.2017 r. Rozlewiska Jeziorki – Podjezioro i okolice
łabędź niemy – ok. 20
gęgawa – cn. 40 (w parach)
krzyżówka – ok. 30
rożeniec – 2 m 1 f
świstun – 9
gągoł – 6
głowienka – 1 m
łyska – ok. 30
żuraw – cn. 10
czapla siwa – ok. 10, cn. jedno gniazdo w budowie
czapla biała – 1
czajka – kilkanaście
śmieszka – ok. 200
mewa siwa – 8
mewa białogłowa – 25
myszołów – 2
(KW, MKa, MK, MW)

05.03.2017. Stawy Wilkoszewice i Mierzyn
gęgawa – 4 p
krzyżówka – ok. 40
krakwa – 1 p
nurogęś – 21
gągoł – 2
bielik – 2 ad.
czapa siwa – 8
czajka – 4
sieweczka obrożna – 2
mewa białogłowa – ok. 60
(MW)

04.03.2017 r. Cofka Zb. Sulejowskiego Murowaniec – Barkowice
łabędź niemy – ok. 20
gęgawa – 4
krzyżówka – ok. 40
cyraneczka – 30
nurogęś – kilka
gągoł – kilka
ogorzałka – 1 f
czernica – 3 m
perkoz dwuczuby – 1 (pierwszy)
kormoran – 72
(MW)

01.03.2017 r.
Zima już chyba nie wróci (wczoraj pojawił się grzywacz). Można więc podsumować obserwacje spod karmnika na wschodnim przedmieściu Piotrkowa.
bażant – 2
bogatka – 12
dzwoniec – 60
gawron – 24
gil – 10
grubodziób – 3
jer – 6
kawka – 25
kos – 4
krogulec – w pewnym sensie też korzystał z karmnika
mazurek – 25
modraszka – 3
rudzik – 1
sierpówka – 25
sójka – 3
sroka – 3
szczygieł – 1
zięba – 11
(MW)

19.02.2017 r. Stawy Wilkoszewice i Cieszanowice
myśliwy – 6 os. + 2 psy
kormoran – 1
czapla siwa – 8
czapla biała – 1
łabędź niemy – 5
gęgawa – 6 
krzyżówka – ok. 200
świstun – 2
cyraneczka – 3
nurogęś – 19
myszołów – 1
jastrząb – 1
czyż – kilkaset
(MW)

19.02.2017 r. Zbiornik Cieszanowice
zbiornik jeszcze zamarznięty, cicha zimowa atmosfera sprzyjająca obserwacjom:

czapla siwa – 1
czapla biała – 1
łabędź niemy – 1
krzyżówka – 4
gęgawa – 2 w locie
z ciekawszego drobiazgu gile, czyże – 200-300, raniuszki.
(MW, MKoc)

18.02.2017 r. Błota Opoczyńskie

trochę zimy, trochę wiosny

myśliwy – ok. 10 os. + 3 psy
kormoran – 10
czapla siwa – 2
czapla biała – 3
krzyżówka – kilka
nurogęś – 1m
myszołów – 4
bażant – 1
żuraw – 1
czajka – 4-5
dzięcioł duży – 4
pliszka siwa – 1
kwiczoł – 40-50
bogatka
szpak – ok.60
sójka – 4
sroka – 10-15
wrona – 3
kruk – 2
zięba – kilka
grubodziób – 1
czyż – kilkadziesiąt
dzwoniec – ok.20
gil – kilka
potrzeszcz – ok.150
trznadel – 20-30
skowronków brak

(MW, MKoc)

11.02.2017 r. Cofka Zb. Sulejowskiego

Zbiornik zamarznięty, tylko w ujściu Luciąży trochę ptaków:
łabędź niemy – ok. 90
nurogęś – 14
perkozek – 1
czapla biała – 1
kormoran – 1

w okowach lodu (MW)

29.01.2017 r. Pilica – Smardzewice
ptaków mało:
łabędź niemy – 55
kormoran – 35
czapla siwa – 5-6
nurogęś – ok. 80
bielaczek – 1 m, 10 f
perkozek – ok. 20
krzyżówka – kilkaset
gągoł – ok. 100
czernica – 8
głowienka – 1 m
rożeniec – 1 m
łyska – 9

w drodze powrotnej pustułka i 2 myszaki

(MKa, MKoc)

22.01.2017 r.
Pilica od Tarasu do Łączkowic – końcówka zimowych liczeń
Rzeka częściowo puściła, pojawiło się trochę łabędzi niemych i krzyżówek, a nawet pojedyncze nurogęsi.

Warunki nie zawsze sprzyjały obserwacjom.

Łącznie, podczas trzech dni, na 45 km Pilicy wraz z cofką zbiornika mieliśmy:
łabędź niemy – 215
nurogęś – 30
krzyżówka – 108
bażant – 9
kuropatwa – 4
perkozek – 3
czapla siwa – 2
czapla biała – 1
kormoran – 8
krogulec – 3
jastrząb – 1
myszołów – 10
dz. zielony – 1
dz. czarny – 6
dzięcioł duży – 27
srokosz – 2
sójka – 54
sroka – 13
gawron – 1
kruk – 14
wrona siwa – 10
gil – 76
dzwoniec – 2
szczygieł – 117
czyż – 523
trznadel – 33
sosnówka – 5
czubatka – 1
s. uboga – 2
czarnogłówka – 9
modraszka – 19
bogatka – 129
wąsatka – 5
raniuszek – 24
mysikrólik – 28
pełzacz nieozn. – 2
kowalik – 2
strzyżyk – 17
paszkot – 4
kos – 1
kwiczoł – 65
(MKa, KS, MW, MWi, KW)

18.01.2017 r.
Smardzewice – od tamy do stopnia poniżej
gągoł – 180
nurogęś – 170
krzyżówka – grube setki
czernica – 5f + 1m
bielaczek – 8f + 1m
kormoran – 110
łabędź n. – ok. 60
perkozek – ok. 20
czapla siwa – 16
(MKa)

15.01.2017 r.
Pilica od Tarasu do Białej – kolejne 25 km zimowych liczeń
Poza 40 krzyżówkami, na rzece ptaków brak z powodu lodu 🙂
(KW, MKa, MW)

15.01.2017 r.
Zb. Sulejowski – Podklasztorze
wszystko skute lodem, oprócz nielicznych rozmarzniętych oczek.

bielik – 1 ad.
łabędź niemy – 2 ad.
czapla siwa – 3
krzyżówka – P
gęś nieoznaczona (krótko i daleko) – 4
z drobiazgu:
gil – 7, czyże, paszkot v, kwiczoł, strzyżyk 2-3, potrzos, „remiz”.

„Remiz” w gnieździe.

„Remiz” na gnieździe.

(MK)
14.01.2017 r.
Pilica od Białej do Barkowic – zimowe liczenia ptaków
Rzeka i zbiornik zamarznięte, tylko w rejonie Sulejowa i poniżej ujścia Luciąży widać wodę.

Pod mostem w Sulejowie

łabędź niemy – 31 rzeka, 55 zbiornik
krzyżówka – 134 rz.
nurogęś – 28 zb.
perkozek – 1 rz., 2 zb.
czapla siwa – 2 zb.
czapla biała – 1 zb.
kormoran – 1 rz.
myszołów – 7
krogulec – 2
wąsatka – 5
Z pospolitych wróblaków najliczniejsze były czyż, bogatka, kwiczoł, gil.
(KS, MW)

08.01.2017 r.
Piotrków centrum i przedmieścia.
Pomimo długich poszukiwań nie znalazłem jemiołuszek. Niewiele szpaków i kwiczołów:
(MK) To się nazywa OTW, czyli Ornitologia Trzeciego Wieku

 

08.01.2017 r.
Pilica – Smardzewice
Większość rzeki między zaporą i progiem pokryta lodem. Rano obserwacje utrudniał mróz (-21 st.) i parowanie wody. Szacunkowe liczebności ptaków:
łabędź niemy – ok. 120
łabędź czarnodzioby – 4 ad, 2 juv (prawdopodobnie te same były obserwowane dzień wcześniej na Murowańcu)
krzyżówka – grube setki
rożeniec – 1 m
głowienka – 1 m
nurogęś – ok. 100
bielaczek – 1 m, 6 f
gągoł – ok. 40
perkozek – 20
czapla siwa – ok. 20
kormoran – ok. 60
łyska – 5
zimorodek – 1

Obserwacje zakończyliśmy tradycyjną kąpielą 🙂 (SzK, JT, MW, MWi)

P.S. W drodze powrotnej na polach k. Kalenia stado około 200 wróblaków. Wśród nich: dzwońce, potrzeszcze, trznadle, mazurki i jery.

07.01.2017 r.
Ujście Luciąży  – Murowaniec

Bewiki szukające kawałka niezamarzniętej wody

Rzeka i zbiornik skute lodem (w południe – 10 st.) na Luciąży dwa niewielkie oparzeliska.
łabędź niemy – 51
łabędź czarnodzioby – 6
krzyżówka – 1
perkozek – 6
czapla siwa – 1
kormoran – 4 przel.
myszołów – 1
kruk – 1
wrona – 10
stadko czyżyków, nieliczne sikory.
(MW)

07.01.2017 r.
Okolice oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz.

wodnik – 1,1
perkozek – 3
rudzik – 1
siwerniak – 1
Okolice rezerwatu Niebieskie Źródła
perkozek – 2,3
rudzik – 1
(JT)

06.01.2017 r.
Lasy między Sulejowem a Zarzęcinem
Na pięciokilometrowym transekcie, przy 12 stopniach mrozu policzyłem:
nieliczny drobiazg – bogatka, modraszka, czarnogłówka, czubatka, sosnówka, strzyżyk, czeczotka, kowalik i pełzacz leśny – od 1 do 6 osobników
mysikrólik – 44
dzięcioł duży – 11
gil – 16
paszkot – 26
sójka – 6
-kruk – 1
(MW)

31.12.2016 r. 
Zb. Sulejowski – Murowaniec

łabędź niemy – 2
czapla biała – 13
czapla siwa – 1

Zbiornik Miedzna
łabędź niemy – 1
gęgawa – 1
krzyżówka – 1700
cyraneczka – 2
nurogęś – 9
łyska – 1
zimorodek – 1
wąsatka – kilka v
Zbiornik Bugaj (zapora)
łabędź niemy – 4
krzyżówka – 380

26.12.2016r
Łąki Ciebłowickie, gm. Tomaszów Maz.

srokosz – 1
paszkot – 21
myszołów – 1
kormoran – 12
zięba – 1
potrzos – 1
(JT)

18.12.2016 r. 
Pilica – Smardzewice
Na zbiorniku widać tylko lód, ale ptaków poniżej zapory niezbyt dużo:
łabędź niemy – tylko 3
krzyżówka – ok. 20
nurogęś – 190
gągoł – 35
kormoran – 110
czapla siwa – 2
perkozek – ok. 15
mewa białogłowa – 8
mewa srebrzysta – 1
mewa siwa – 3
krogulec – 1
myszołów – 1
zimorodek – 1
(MKa, MW)

17.12.2016 r. 
Zbiornik Sulejowski – Barkowice
Wzięło i zamarzło, woda tylko w korycie Pilicy i tam większość ptaków:
łabędź niemy – 102
krzyżówka – 530
cyraneczka – 5
czernica – 110
głowienka – 3
ogorzałka – 3
uhla – 8
markaczka – 2

nurogęś – 110
gągoł – ok. 20
kormoran – ok. 80
łyska – ok. 50
mewa białogłowa – 5
mewa siwa – 32
śmieszka – 12
wąsatka – kilka głosów na wyspie
(MW)

13.12.2016 r.
Zbiornik Miedzna – 95% pod lodem
łabędź niemy – 5
bernikla kanadyjska – 7
gęś zbożowa – 1
krzyżówka – ok. 1600
świstun – 1 f
cyraneczka – 1 m
czernica – 2
nurogęś – 4
bielaczek – 5 f/juv
łyska – 60
(MW)

10.12.2016 r.
Zbiornik Sulejowski – Smardzewice – przystań

mewa trójpalczasta – 1 (obserwacja z kilku dni wcześniej przez Sz.K.)
(MKa)

4.12.2016 r. 
Zbiornik Sulejowski – Barkowice
z ciekawszych:
uhla – 22 os.
rożeniec – 1 m
czapla biała – 3 os.
mewa białogłowa – cn. 80 os.
(MK)

03.12.2016 r.
Zbiornik Miedzna
łabędź niemy – tylko 2
bernikla kanadyjska – 6
krzyżówka – blisko 1800
nurogęś – 61
bielaczek – 3 f/juv
uhla – 3
bielik – 1 ad.
czapla biała – 1
czapla siwa – 2
śmieszka – 1
(MW)

03.12.2016 r. 
Zbiornik Sulejowski – Barkowice
łabędź niemy – 42
łabędź czarnodzioby – 2 ad.
krzyżówka – 210
cyraneczka – 6
czernica – 15
nurogęś – 240
gągoł – 4
kormoran – ok. 30
uhla – 18
łyska – ok. 50
kokoszka – 1
czapla siwa – 1
mewa białogłowa – 1 ad.
mewa siwa – 3
(MW)

27.11.2016 r. DOLINA LUCIĄŻY
Zbiornik Cieszanowice

łabędź niemy – 8
krzyżówka – ok. 900
gągoł – 24
nurogęś – 2
kormoran – ok. 60
nur czarnoszyi – 1
czapla siwa – 2
czapla biała – 6
łyska – ok. 50
mewa białogłowa i siwa – po kilka
stawy Wilkoszewice bez wody i pusto
stawy Mierzyn
łabędź niemy – 13
krzyżówka – ok. 20
nurogęś – 2
kormoran – ok. 200
czapla siwa – ok. 40
czapla biała – ok. 30
myszołów – 1 na grobli razem z czaplami
mewa białogłowa, siwa i śmieszka – po kilka
(MKa, MW)

22.11.2016 r. Zbiornik Bugaj – duża wyspa
bączek – ciekawostka fenologiczna
(MKa)

20.11.2016 r.
Zbiornik Sulejowski od Zarzęcina do Karolinowa
łabędź niemy – tylko kilka
krzyżówka – 700, 1000
głowienka – 2
ogorzałka – 5, 2
gągoł – 20, 10
nurogęś – 60, 280
uhla – 5, 4
czapla biała – 10
perkoz rdzawoszyi – 2
nur rdzawoszyi – 1
nur czarnoszyi – 1
kormoran – 360
łyska – 400
(MKa, MW)

19.11.2016 r.
Zbiornik Sulejowski – Barkowice i Mokre
łabędź niemy – 40
krzyżówka – 100, 30
rożeniec – 1 m
krakwa – 2
cyraneczka – 9
głowienka – 2
gągoł – 8, 12
nurogęś – 20, 6
uhla – 13
czapla biała – 8, 12
czapla siwa – 2, 11
nur rdzawoszyi – 1
nur czarnoszyi – 2
kokoszka – 1
łyska – 45
zimorodek – 1
(MW)

13.11.2016 r.
Tomaszów Maz., okolice oczyszczalni ścieków
siwerniak – 2
świergotek łąkowy – 1-2
kopciuszek – 1f
śnieguła – 1 gł
łabędź krzykliwy – 11
cyraneczka – ok. 70
czapla siwa – 5
zimorodek – 1
zięba – 1
krzyżówka – ok. 100
świstun – 2
(JT)

12.11.2016 r. 
Zbiornik Miedzna
z ciekawszych:
łabędź czarnodzioby – 4
berna kanadyjska – 8
uhla – 7
markaczka – 2
nur czarnoszyi – 7
nur rdzawoszyi – 2
(MW)

01.11.2016 r.
Zbiornik Sulejowski – Barkowice
łabędź niemy – 25
krzyżówka – tylko 40
płaskonos – 1
krakwa – 2
czernica – 25
ogorzałka – 3
gągoł – 2
uhla – 7 (tego samego dnia na Zbiorniku Bugaj było 9 os. ZK)
nurogęś – 75
czapla siwa – 2
kormoran – 12
łyska – 130
mewa siwa – 7
mewa białogłowa – 2
śnieguła – 1 m
(MW)

31.10.2016 r.
Piotrków, ul. Bawełniana

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kres jesiennej migracji żaby trawnej przypada na ostatnie dni października.

(MW)

30.10.2016 r. 
Zbiornik Miedzna
gęgawa – 7
gęś zbożowa – 16
bernikla kanadyjska – 8
perkoz dwuczuby – 8
perkoz rogaty – 3
czapla siwa – 4
kormoran – 12
łyska – 6
bielik – 1 ad.
wśród kilkuset krzyżówek pojedyncze cyraneczki i świstuny, kilkanaście czernic.
(MW)

30.09.2016 r. Piotrków Tryb. Okolice Ryneczku
dzięcioł białoszyi – tym razem samiec. Przez kilka dni siedział na zmurszałej gruszce
(MKa)

28.09.2016r
Królowa Wola, gm. Inowłódz
świstunka żółtawa – 1
(JT)

18.09.2016r
Zbiornik Bugaj

krzyżówka – 70
łyska – 3
kokoszka – 1
mewa białogłowa – 1
kormoran – 1
(MKa)

09.09.2016r
Zbiornik Sulejowski – Obdzież

z-gory

Cofka Zbionika Sulejowskiego w rejonie Obdzież – Przepompownia

krzyżówka – 20
cyranka – 4
cyraneczka -2
łabędź niemy – 2 ad. + 3imm.
czapla siwa – 3
czapla biała – 21
łyska – 15
kokoszka – 5
wodnik – 1
zimorodek – 1
błotniak stawowy – 1f
pszczołojad – 1

p1100485

Pszczołojad

(MKa)

07.09.2016r
Łąki Ciebłowickie w dolinie Pilicy

dymówka – ok 2000 (stado)
pliszka żółta – 52 (stado)
(JT)

02.09.2016r
dolina Luciąży pomiędzy stawami w Wilkoszewicach i Rozprzy
(stacja kolejowa Luciążanka) – wieczorem
myszołów – 1
błotniak stawowy – 1 m
żuraw – rodzina 2 ad. + 1 juv
kszyk – 2
krzyżówka – ok. 100 przepłoszonych z Wilkoszewic przez panów z fuzjami kultywującymi tradycję
dymówka – trudno policzyć 500 – 800 – 1200
szpak – miejscowe kilkaset + wieczorny przelot na stawy w Wilkoszewicach – 600
kwiczoł – do 100
pokląskwa – 1
świergotek łąkowy – 1
pliszka siwa – ok. 20 wszystkie przelot na W
makolągwa – ok. 25
dzwoniec – kilka
zięba – kilka
potrzeszcz – 12
+ inne pospolitsze, synantropy itd.
a potem przyleciały komary i musiałem szybko …. ewakuować się.
(MK)

29.08.2016r
Królowa Wola (gm. Inowłódz)
krzyżodziób świerkowy – głosy 2-3 os
(JT)

29.08.2016 r.
Piotrków, ul. Bawełniana
Chodząc do pracy znajduję czasami rozjechane ropuchy szare i żaby brunatne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dzisiaj do listy dołączyła paskówka 🙁

(MW)

28.08.2016
Błota Brudzewickie
kobczyk – 6
błotniak stawowy – 4
pustułka – 6
srokosz – 4
błotniak łąkowy -1 juv
myszołów – 4
kulik wielki – 10
kszyk – 1
czapla biała – 2
bocian biały – 3 juv w gn.
(JT)

28.08.2016 r.
Stawy Wilkoszewice o zmierzchu
łabędź niemy – 35
kaczek niewiele za sprawą dwóch myśliwych
czapla biała – 21
czapla siwa – 1
błotniak stawowy – 1f, 3 juv
bielik – 1 ad
szpak – cn. 1000
(MK, MW)

28.08.2016 r.
pola pod Milejowem
myszołów – 2
błotniak stawowy – 2
pustułka – 1
czajka – 22
mewa w typie białogłowej – przelot 35
grzywacz – ok. 200
srokosz – 1
szpak – kilkaset
gawron i kawka – stado ok. 2000
potrzeszcz – kilkadziesiąt
(MK, MW)

27.08.2016 r.
pola pod Kamieńskiem
myszołów – 2
krogulec – 1
pustułka – 1
kobczyk – 3
(MK, MW)

20.08.2016
Królowa Wola, gm. Inowłódz
wilga – 1
pola pod Lubochnią
srokosz – 4
szpak – ok 800
kwiczoł – 40
kruk – 1
krogulec – 1
myszołów – 1
(JT)

19.08.2016
laguny oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz.
biegus malutki – 9
biegus mały – 1
biegus zmienny – 2
batalion – 2
brodziec śniady – 1
brodziec samotny – 1
cyraneczka – 10
brodziec piskliwy – 19
brodziec leśny – 12
kszyk – 3
nurogęś – 1
kokoszka – 1
czajka – 11
sieweczka rzeczna – 6
sieweczka obrożna – 3
(JT)

18.08.2016
pola, Jeziorzec, gm. Rzeczyca
ortolan – 1
błotniak stawowy – 3juv, 1 ad m
pustułka – 2
srokosz – 2
myszołów – 1
(JT)

14.08.2016
kopalnia piasku w Glinie (gm. Rzeczyca)
siniak – 3
brodziec piskliwy – 1
(JT)

12.08.2016
kopalnia piasku w Brzustowie (gm. Inowłódz)
srokosz – 1
czapla siwa – 1
krzyżówka – 3
gągoł – 2
brodziec piskliwy – 1
samotnik – 1
świergotek łąkowy – 23 (stadko)
(JT)

11.08.2016
Błota Brudzewickie, gm. Poświętne
kruk – 5
żuraw – 3
myszołów – 2
krogulec – 1
srokosz – 3
pustułka – 3
dudek – 1
świergotek polny – 1
potrzeszcz – 45
pokląskwa – 2 rodz

laguny oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz.
piaskowiec – 1
czajka – 4
biegus malutki – 2
biegus mały – 3
cyraneczka – 3
biegus zmienny – 3
cyranka – 1
batalion – 1
krzyżówka – 79
brodziec leśny – 28
brodziec piskliwy – 19
kszyk – 21
czapla siwa – 1
płaskonos – 1
kokoszka – 1 juv
samotnik – 1
(JT)

07.08.2016 r. Murowaniec o świcie
czapla biała – 2
błotniak stawowy – 2 rodz.
szpak – tysiące
i już 🙁
(MW)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

wylot szpaków z trzcinowiska

26.07.2016 r. Piotrków Tryb. Okolice Ryneczku

Młodziak dzięcioła bialoszyjego odwiedza budkę lęgową.

białoszyi

dzięcioł białoszyi

24.07.2016 r. Osadniki przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie popołudniową porą

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

osadnik w pełnej krasie

Oprócz much widzieliśmy takie oto ptaki:
czapla siwa – 1
kokoszka – 1
kszyk – 1
batalion – 2
łęczak – 19
piskliwiec – ok. 10
biegus zmienny – 3
czajka – kilka
sieweczka obrożna – 1
śmieszka – ok. 100, większość juv
rybitwa rzeczna – ok. 40, kilka gniazd wysiadywanych, sporo pull i juv
szpak – ok. 30
pliszka siwa – kilka
(MK, MW)

 

20-21.07.2016 r. Lasy w rejonie Skotnik od zmierzchu do świtu – drugie liczenie lelka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

noc była księżycowa i zimna

lelek – 46 v (na pow. 7,5 km kw.)
słonka – 1 v
derkacz – 1 v
(MW)

17.07.2016 r. Stawy Kocierzowskie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Większość stawów zarośnięta niskim szuwarem, zostały tylko dwa z otwartym lustrem wody.

łabędź niemy – 1 rodz. (p+1), 6 ad.
gęgawa – 2
krzyżówka – 130
świstun – 5
czapla biała – 19
czapla siwa – 11
perkozek – 4 v
żuraw – 2
łyska – 2 rodz.
kokoszka – 1 v
wodnik – 1 v
kszyk – 1
czajka – 28 przel.
samotnik – 3
śmieszka – 1
rybitwa czarna – 7 (w tym juv.)
gąsiorek – 4 rodziny
strumieniówka – 1 v
potrzos, rokitniczka, trzciniak, trzcinniczek, remiz – liczne rodziny
dymówka, oknówka, jerzyk – razem kilkadziesiąt żerujących nad wodą
szpak – setki na pobliskich łąkach
krogulec – 1 polujący na powyższy drobiazg
Obserwacje umilał chór kumaków.
(MW)

16.07.2016 r. Zb. Sulejowski – Murowaniec
Ptaków niewiele:
krzyżówka – kilka os.
nurogęś – 1 przel.
czapla siwa – 1
czapla biała – 3
łyska – 2-3 rodziny
wodnik – 1 v
kokoszka – 1 v
błotniak stawowy – 1m, 1f
śmieszka – kilka os., w tym juv
rybitwa rzeczna – 2 os. (niestety nie platformach lęgowych)
Jeszcze śpiewające brzęczki, rokitniczki i trzczinniczki.
A gdzie łabędzie ? Przed miesiącem były trzy rodziny.
(MKa, MW)

 

10.07.2016 r. Stawy w gminie Ujazd

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stawy w Ujeździe

krzyżówka – ok. 10 rodzin
czernica – 1 rodz.
perkozek – ok. 10 par
czapla siwa – 6 os.
łyska – ok. 10 rodz.
kokoszka – 3-4 p.
wodnik – 1 v
śmieszka – kilka os.
zimorodek – 1 v

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stawy w Bukowie

krzyżówka – 2-3 rodz.
perkozek – 2-3 p.
czapla siwa – 3 os.
łyska – 4-5 rodz.
kokoszka – 1 v
błotniak stawowy – 1 f + juv, 2 m, czyli 1-2 pary
śmieszka – kilkanaście os. w tym większość juv.
rybitwa rzeczna – 12 żerujących os.
Mewy i rybitwy pewnie z kolonii na tomaszowskich lagunach.
Poza tym dwie ciekawe obserwacje:
– bocian biały z garścią obornika w dziobie
– udany atak jastrzębia na krogulca.
To nasza pierwsza i pewnie nie ostatnia wizyta w tych miejscach.
(MKa, MW)

15.06.2016 r. Zb. Sulejowski – Murowaniec
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W jednej z trzech rodzin łabędzi niemych pojawił się pisklak formy polskiej.

(MW)

 

12.06.2016 r. Lasy w Nadleśnictwie Piotrków i Radomsko

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kontrola dwóch lęgów bielika zakończona pełnym sukcesem.
W każdym gnieździe po dwa młode.
(MW, MWi)

10-11.06.2016 r. Lasy w rejonie Skotnik od zmierzchu do świtu.
lelek – 20 v (na pow. 15 km kw.)
słonka – 3 v
derkacz – 2 v
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brzask – koniec aktywności głosowej lelka.

(MW)

 

05.06.2016 r. Krótki wypad na stawy w Wilkoszewicach
gęgawa – cn. 4 rodziny
łabędź niemy – ok. 40 nielęgowych ptaków
krakwa – 1 p. 1 f
krzyżówka – 1 rodzinka
perkoz dwuczuby – 1
błotniak stawowy – 2 p.
mewa białogłowa – do 10 imm.
rybitwa białoczelna – kilka zerujących ptaków
bocian biały – 1 ptak z upolowanym szczupakiem
wyspa na Zb. Cieszanowice – obserwacje z brzegu
śmieszka – ok. 20 os.
rybitwa rzeczna – kilka os.
r. białoczelna – kilka os.
krwawodziób – 1 os.
sieweczka obrożna – 1 os.
(MK, MW)

29.05.2016 Rozlewiska Jeziorki
łabędź niemy – para z 7 pull (początkowo było 8)
krakwa – 1 p, 1 m
perkoz dwuczuby – 2 p.
zausznk – 1 os.
perkozek – 1 v
łyska – ponad 20 os., kilka rodzin
kokoszka – 1 v
wodnik – 1 v
żuraw – 2 os. kilka v w olsie
błotniak stawowy – 1 m
śmieszka – kilka os. ZDECYDOWANIE BRAK KOLONII
rybitwa białoczelna – 1 os.
dudek – 1 os.
(MK, MW)

27.05.2016 Cofka Zb. Sulejowskiego – Podklasztorze cd.
dodatkowo
rybitwa rzeczna – para karmiąca się rybką na platformie, może coś z tego będzie
bąk – krążąca wysoko przez parę minut para
kobuz – 1
kszyk – 1 m, lot beczący
pliszka szuwarowa – 1, bardzo ładna
DSCF5065.jpg-internet

(MK)

22.05.2016 Cofka Zb. Sulejowskiego – Podklasztorze

bąk  – 2 v
błotniak stawowy – 1 p., 1 m
trzmielojad – 1
DSCF4948-internet
rybitwa rzeczna – 2 os. na nowo zwodowanej platformie
dudek – 1
kląskawka – 1 m
dziwonia – 3-4 v
ropucha zielona – 1 v
(MK, MW)

 

19.05.2016 r.
lasy w okolicach Brzustowa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

bielik – 1 ad.

siniak – 2 v
(MW)

 

15.05.2016 r.
Cofka Zb. Sulejowskiego – Podklasztorze
z ciekawszych:
jerzyk, dymówka, oknówka – dużo żerujących ptaków
wodnik – 2 v
bąk – 2 v
rybitwa rzeczna – 5
rybitwa białowąsa – 1
dudek – 1 v
pustułka – 1
kobczyk – 1m, 1 f – nie widać było polujących, dopiero ok. 18.30 przyleciały na nocleg na suche drzewa
(MK)

14.05.20164
kopalnia w Inowłodzu
gągoł – 1 rodz, 2m, 4f
rybitwa rzeczna – 1
czajka – 2, 1
sieweczka rzeczna – 1p
łyska – 1
nurogęś – 1f
krzyżówka – 8
czyż – 1gł
paszkot – 1np
myszołów – 1
brzegówka – 45 norek w zajętej kol.
siniak – 1
srokosz – 1

Królowa Wola – Kolonijka
siniak – 1 śp
(JT)

10 maja 2016 r.
Cofka Zb. Sulejowskiego – Podklasztorze
bąk – 2 v
derkacz – 1 v
rybitwa czarna – ok. 10 os.
r. białowąsa – 1 os.
kobczyk – 9 os.
brzęczka – 2 v
i inne …
(MK, MW)

8 maja 2016 r.
Łąka przy Wierzejce (enklawa)
żuraw – 1p + 2 pull + 2 dorosłe ptaki(być może druga para)
zielonka – 1s (od strony betonowej drogi)
(ZK)

8 maja 2016 r.
Dolina Jeziorki i okolice
Jeziorko przy trasie A1

krzyżówka cn. 3p
krakwa – 2-3p
gęgawa – (3p+15pull) + 2p
łyska – kilka
perkozek – 1
wodnik – 1s
czapla biała – 2
czapla siwa – 1
bocian biały – 1
błotniak stawowy – 1m
błotniak łąkowy – 1m
myszołów – 1
kumaki – głosy
Łąka z drogą betonową
czajka – 3p
łęczak – 5 żer.
żuraw – 1
Stawy Danielów
żuraw – 15
krzyżówka – kilka
łyska – kilka
głowienka – 1m
łabędź n. – 1 + 1
śmieszka – do 10 (w tym roku nie ma kolonii na wyspie ! )
rybitwa rzeczna – 1
rybitwa czarna – do 10
rybitwa białoczelna – 2
błotniak stawowy – 1p
poza tym drobnica stawowa i inne
rokitniczki, łozówki, trzciniaki, trzcinniczki, potrzosy, gajówki, kapturki,
potrzeszcze, trznadle, skowronki, pliszki siwe, pliszki żółte, dużo pokląskw, dudki, kukułki, wilgi, dymówki, oknówki itd.
(MKa)

8 maja 2016 r.
Zbiornik Bugaj w Piotrkowie Tryb.
rybitwa białoskrzydła – cn. 3 os. wśród 30 żerujących rybitw czarnych.
(MW)

8 maja 2016 r.
Zbiornik Miedzna
Kontrola całego zalewu zajęła ponad 6 godzin, ale było warto.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cofka zbiornika

Ptaki warte wymienienia:
gęgawa – 8 os. (nielęgowe ?)
łabędź niemy – prawie zupełny brak (tylko 3 os.)
cyranka – 1 p.
cyraneczka – 1 p.
bocian czarny – 1 żer.
perkoz dwuczuby – ok. 20 par
zausznik – 1 p.
łęczak – 68 os. w trzech stadkach
krzyżówka – kolonia kilkaset par, pierwsze pisklaki
mewa mała – cn. 5 ad. wśród kilkudziesięciu żerujących śmieszek i rybitw czarnych
rybitwa białoskrzydła – cn. 2 os. j.w.
rybitwa rzeczna – kilka p.
pliszka górska – 2 os. (para ?) nad Wąglanką poniżej zapory zbiornika.
(MW)

7 maja 2016 r.
Zbiornik Cieszanowice
Sprawdziliśmy efekty jesiennej wycinki krzewów na wyspie.
W kolonii są już pierwsze gniazda: kilka śmieszki, jedno sieweczki obrożnej i jedno krzyżówki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pod tą sosenką ukrywa się lęg krzyżówki.

Czekamy na rybitwy…
(MKa, MK, MW)

 

13 kwietnia 2016r.
Krzepczów – Kobyłki (gmina Grabica)
żuraw – 1 para żerująca na polu
(MKa)

3 kwietnia 2016 r.
Zbiornik Cieszanowice
wyspa
śmieszki – ok. 30 tok.
zapora boczna
krzyżówka
łyska
bąk – 1 s
żuraw – 1
bocian biały – 2
czapla biała – 2
bażant – 2
bogatka – s
śpiewak – s
potrzos – s
Kolonia Trzepnica – łąki
czapla siwa – 12
czapla biała – 10
żuraw – 2+2+2
błotniak stawowy – 1f
myszołów – 2
czajka – 3
krwawodziób – 1s
łabędź niemy – 1 martwy w wodzie przy drodze
mewa siwa – ok. 10
śmieszka – ok. 50
Stawy Bartodzieje
krzyżówka – kilka par
krakwa – 1p
gęgawa – 3p
łyska – ok. 15
śmieszka – kilkanaście
m. białogłowa – 5
krwawodziób – 5
czajka – 3
błotniak stawowy – 2f+1m
(Mka)

3 kwietnia 2016 r.
Cofka Zbiornika Cieszanowice
dużo wędkarzy, mało ptaków
łabędź niemy – 1 p
czapla biała – 1
błotniak stawowy – 1 f
krogulec – 2
dziesiątki godujących ropuch szarych
Stawy w Wilkoszewicach
łabędź niemy – 1 p
gęgawa – 10-12 os.
krzyżówka – kilka par
cyranka – 2 p
krakwa – 2 p
perkoz dwuczuby – 2 p
perkozek – 2-3 v
bąk – 2 v
bączek – 2 v
czapla siwa – 2
kormoran – 1
błotniak stawowy – 2-3 p
myszołów – 1
krwawodziób – 5
łyska – ok. 50
żuraw – 1
mewa białogłowa – 1 ad
śmieszka – kilka os.
(MK, MW)

20 marca 2016 r.
Kontrola gniazda bielika w Nadl. Radomsko zakończona pomyślnie – na gnieździe był dorosły ptak.
Po drodze odwiedziliśmy stawy w Wilkoszewicach
łabędź nemy – 2 pary
gęgawa – 31
krzyżówka – ok.10
świstun – 3
głowienka – 1 m
perkoz dwuczuby – 1
bąk – 1 v
czapla siwa – 14
łyska – ok. 50
myszołów – 1
krwawodziób – 1
śmieszka – 4
(MWi, MW)

8 marca 2016 r.
Z okazji właśnie ustanowionego Międzynarodowego Dnia Ptaków Na Ziemi Piotrkowskiej odwiedziliśmy o świcie rozlewiska Jeziorki.
Wyniki obserwacji nieco słabsze niż rok temu:
łabędź niemy – ok. 50
gęgawa – 33 większość w parach
krzyżówka – 40-50
głowienka – 3
czapla siwa – 2
łyska – 30-40, intensywne toki
żuraw – kilka par
czajka – 2
śmieszka – 2
myszołów – 1
(MKa, MW)

7 marca 2016 r.
Ols nad Wierzejką w Piotrkowie Tryb.
Od kilku dni daje się tu obserwować dzięcioł zielonosiwy, możliwe że są 2 ptaki.
(ZK, MKa, MW)

28 lutego 2016 r.
Zb. Cieszanowice – cofka
trochę zimy, trochę wiosny
łabędź niemy 3 P
czapla siwa 1
czapla biała 12
krzyzówka kilkanaście
gągoł 2f, 3m
nurogęś 3
gęgawa 2P
żurawie: drą się z okolicznych pól
mewa duża 1 juv.
paszkot, bogatki, modraszki, czarnogłówki, raniuszki
śpiewające potrzosy, strzyżyki
(MK)

26 lutego 2016 r.
Stawy w Wilkoszewicach– słaba widoczność- padający śnieg
gęgawa- 5
łabędź niemy- 9
żuraw- 3 + głos
krzyżówka- około 150
cyraneczka- 3
nurogęś- 11
myszołów zwyczajny- 1
sroka- 2
wrona siwa- 3
kruk- 2
mieszane stadko:
trznadel- koło 30
potrzeszcz- koło 10

(MWi)


23 lutego 2016 r.
Stawy w Wilkoszewicach
gęgawa – 16
krzyżówka – około 300
gągoł – 5
jastrząb – 1 goniony przez 5 wron
mewa białogłowa – 2
stawy w Cieszanowicach
tylko 2 łabędzie nieme
Bujniczki k. Gorzkowic
na polach jeszcze zimowo:
myszołów włochaty – 1
potrzeszcz – stado około 80 os.
ale były już pierwsze zwiastuny wiosny:
żuraw – 30
gęgawa – 2
skowronek – kilka nieśmiało śpiewających ptaków.

(MW)

21 lutego 2016
Smardzewice – pola, dolina rzeki, zarośla tarniny na zboczu
myszołów – 7, przelot na NE
żuraw – 1, 1
bielik – 1 imm
gągoł – około 16
skowronek – 3
(JT)

20 lutego 2016
laski sosnowe pod Królową Wolą w gm. Inowłódz
kos – 1 śpiew
paszkot – 1 śpiew
(JT)

14 lutego 2016 r.
Cofka Zbiornika Sulejowskiego od Barkowic do Murowańca
gęgawa – 5 przelot
łabędź niemy – 15
krzyżówka – 160
cyraneczka – 8
nurogęś – 90
bielaczek – 1 f
czapla siwa – 20
mewa białogłowa – 3 ad.
bielik – 1 młody przeganiający co jakiś czas całe ptasie towarzystwo
wróblaki niezbyt liczne, jeszcze zimowo: stadko sikor z udziałem raniuszków, strzyżyk, paszkot, dzięcioł czarny …
(MKa, MW, KW)

7 lutego 2016
Błota Brudzewickie
myszołów – 8
myszołów włochaty – 4-5
skowronek – 1, 2, 3
żuraw – 1
szpak – 35, 20, 10
drzemlik – 1 m
kwiczoł – 140
krzyżówka – 5
bielik – 2 imm

(JT)

6 lutego 2016
dolina Pilicy w Inowłodzu
kos – 1, 1
paszkot – 1
kwiczoł – 90
wodnik – 1 (martwy)
krakwa – 1 p
czapla siwa – 1
gągoł – 1
nurogęś – 1
sroka – 23
Tomaszów Maz.
jemiołuszka – 12
(JT)

IMG_1241_zmien nazweFot. Wodnik – ujście starorzecza do Pilicy w Inowłodzu

30 stycznia 2016
dolina Pilicy w Inowłodzu
zięba – 1, 1
kwiczoł – 60, 170
myszołów – 1
czapla biała – 1
zimorodek – 1
cyraneczka – 11
krzyżówka – 90
nurogęś – 4
gągoł – 22
oraz spływ kajakowy który to wszystko intensywnie płoszył….
(JT)

24 stycznia 2016 r.
Pilica pod zaporą w Smardzewicach
łabędź niemy ok 80
ł. czarnodzioby – 2 ad, 3 imm.

Łabędzie czarnodziobe

Łabędzie czarnodziobe

krzyżówka – kilkaset
krakwa – 1 f
cyraneczka – 1 m
hełmiatka – 1 m wciąż obecny

Hełmiatka

czernica – 12
ogorzałka – 1 f
gągoł – 60, 30
nurogęś – tylko 4
bielaczek – 8 f
perkozek – cn. 25
czapla siwa – 6
łyska – do 10
kormoran – do 10
zimorodek – 2
myszołów – 1
jastrząb – 1
Ssaki reprezentowane były tylko prze dwa gatunki:
bóbr – 1
dzik – 5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Urocza rodzinka na skraju lasu

(KW, MKa, MK, MW)

20 stycznia 2016 r.
Pilica pod zaporą w Smardzewicach
hełmiatka – 1m
(SzK + JT)

16 i 17 stycznia 2016 r.
Liczenia ptaków na Pilicy i Zbiorniku Sulejowskim od Tarasu do Barkowic (ok. 40 km)
Zbiornik całkowicie zamarznięty, tylko w cofce, głównie przy ujściu Luciąży gromadziły się ptaki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pilica w okolicach Szarbska – rzeka na znacznej długości była zlodzona.

łabędź niemy – cofka – 117, rzeka – 21
ł. krzykliwy – 7, 0
gęgawa – 12, 0
krzyżówka – 33, 240
gągoł – 0, 1
nurogęś – 30, 15
bielaczek – 2, 0
perkozek – 9, 0
kormoran – 0, 1
czapla siwa – 5, 2
czapla biała – 1, 0
zimorodek – 1, 0
myszołów – 0, 6
Wróblaki niezbyt liczne. Dominowały sikory, brak dużych stad czyżyków.
(KW, MKa, KS, MW)

10 stycznia 2016 r
rzeka Drzewiczka w Drzewicy (okolice oczyszczalni, tor kajakowy i Gerlach, okolice zamku)
krzyżówka – 45, 30, 17, 8
nurogęś – 1p
zimorodek – 1, 1
rudzik – 1
zięba – 1
kos – 3, 1
kawka – 280 (stado)
czapla siwa – 2
bogata – 1 grupka (35 os), kąpiących się w źródlisku
strzyżyk – 1, 1, 1
Inowłódz
czapla biała – 1
strzyżyk – 1
kos – 1
(JT)

9 stycznia 2016 r
pola Kierz – Brenica (gm. Lubochnia)
myszołów – 3
kruk – 2
paszkot – 1
kwiczoł – 1
srokosz (interesująca spiżarnia – świerszcz nabity na źdźbło rżyska) FOT
trznadel – 2
okolice oczyszczalni ścieków w Lubochni i rzeczka Lubochenka
cyraneczka – 7
krzyżówka – 36
jastrząb – 1
krogulec – 1
myszołów – 2
strzyżyk – 3
Inowłódz – dolina Pilicy pod kościółkiem Idziego
dzięcioł zielony – 1 gł
nurogęś – 2
łabędź niemy – 1 imm
zięba – 1 m
czyż – 2 (mało w tym roku)
(JT)

IMG_4879_zmien nazwe6 stycznia 2016
okolice oczyszczalni w Tomaszowie Maz. (rz. Czarna, Wolbórka i Pilica)

siwerniak – 1, 1
pliszka górska – 1 (Fot)
kos – 3
zięba – 1 m
nurogęś – 9
perkozek – 3
kormoran – łącznie 75 w dół rzeki
krzyżówka – 45

IMG_4742_zmien nazwe

rezerwat Niebieskie Źródła i Pilica obok
pliszka górska – 1 (kolejna) fot
zimorodek – 1
kormoran – 19, 10
perkozek – 1
łabędź niemy – 3
strzyżyk – 1
krzyżówka – 60, 90
pozdrawiam
(JT)

siweniak

5 stycznia 2016
Smardzewice – wapienne wzgórza nad Pilicą, ul. Dziubałtowskiego i Jeneralska
kos – łącznie 7
kwiczoł – 75
grubodziób – 10

rozlewisko Pilicy poniżej zapory w Smardzewicach (do 1 km w dół), niezła ptasia zupa 🙂
perkozek – 9, 3, 2
łabędź niemy – 142 ad, 73 imm
rożeniec – 1m
kormoran – 75, 68
bielaczek – 3m, 9f
krzyżówka – ok. 550
śmieszka – 10, 9, 3
łabędź krzykliwy – 6 a + 1?
łyska – 9
gągoł – 13
czernica – 4
nurogęś – 185
czapla biała – 1
mewa siwa – 10
mewa białogłowa – 1
zimorodek – 1, 1
strzyżyk – 1, 1
gil – 6
około godz 14:30, ptaki w ciągłym ruchu, przemieszczające się, mróz, spora część rozlewiska na dolnym stanowisku zamarznięta
(JT)
4 stycznia 2016
rozlewisko Pilicy pod zaporą w Smardzewicach (krótka wizyta!)
szybki rekonesans pod zaporą w Smardzewicach:
krzyżówka – ok 450
nurogęś – ok. 110
gągoł – 20
łyska – 3
bielaczek – 8
śmieszka – 5
zimorodek – 2
łabędź niemy – 108
łabędź czarnodzioby – 1
łabędź krzykliwy – 4
perkozek – 8
czapla siwa – 1
kormoran – 55
(JT)

3 stycznia 2016
zakrzaczenia tarniny, głogów, róż w Inowłodzu, wzgórza nad Pilicą
kos – 3
dzwoniec – 2
gil – 10
krogulec – 1
kwiczoł – 19
zięba – 1
czapla biała – (1E)
mazurek – 16
sikora uboga – 3
grubodziób – 2

Poświetne – Anielin (gm. Poświętne)
myszołów – 3
pustułka – 1

Błota Brudzewickie
myszołów – 3
myszołów włochaty – 1
srokosz – 1
kruk – 2
czapla biała – 1 (N)

(JT)

2 stycznia 2016
rozlewisko Pilicy pod zaporą w Smardzewicach
zimorodek – 1
kos – 3
perkozek – 11 (i 5 poniżej „szyny”)
bielaczek – 6
łyska – 2
gągoł – 17
krzyżówka – 450 (i 300 poniżej „szyny”)
czernica – 2
nurogęś – 5
łabędź niemy – 52
łabędź krzykliwy – 4
kwiczoł – 4
mewa siwa – 3
śmieszka – 5
mewa „duża” – 4
bielik – 1
czapla biała – 1
myszołów – 1

Wąwał
kwiczoł – 90
kos – 1
trznadel – 20

Brzustów
wrona siwa – koncentracja łącznie 36 os
(JT)

1 stycznia 2016
łąki i rzeka Pilica w Inowłodzu
myszołów – 1, 1
kawka – 28
krakwa – 1p
dzwoniec – 12
kwiczoł – 20
strzyżyk – 1, 1, 1
trznadel – 2
kormoran – 40
krzyżówka – 26
gil – 3
czyż – 2
wrona – 3
(JT)