Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

PTP zrealizowało projekt inwentaryzacji i znakowania drzew pomnikowych w gminie Rzeczyca.

W ramach współpracy z samorządem Gminy Rzeczyca, Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze wykonało zadanie polegające na zweryfikowaniu stanu drzew pomnikowych na terenie gminy. Podczas prac ocenialiśmy stan zdrowotny, prowadziliśmy dokładne pomiary, lokalizację, dokumentację fotograficzną. Łącznie pracami inwentaryzacyjnymi objętych zostało: 2 aleje pomnikowe…

15.01.2017 r.  Zb. Sulejowski – Podklasztorze wszystko skute lodem, oprócz nielicznych rozmarzniętych oczek. bielik – 1 ad. łabędź niemy – 2 ad. czapla siwa – 3 krzyżówka – P gęś nieoznaczona (krótko i daleko) – 4 z drobiazgu: gil –…

Zb. Sulejowski – Barkowice 17.12.2016 r.

Wzięło i zamarzło. Woda tylko w korycie Plicy i tam siedziała większość ptaków:
łabWzięło i zamarzło. Woda tylko w korycie Plicy i tam siedziała większość ptaków:
łabędź niemy – 102
krzyżówka – 530
cyraneczka – 5
czernica – 110
głowienka – 3
ogorzałka – 3
uhla – 8
markaczka – 2
gągoł – ok. 20
nurogęś – 110
kormoran – ok. 80
łyska – 51
mewa białogłowa – 5
mewa siwa – 32
śmieszka – 12
wąsatka – głosy kilku ptaków
(MW)ędź niemy – 102
krzyżówka – 530
cyraneczka – 5
czernica – 110
głowienka – 3
ogorzałka – 3
uhla – 8
markaczka – 2
gągoł – ok. 20
nurogęś – 110
kormoran – ok. 80
łyska – 51
mewa białogłowa – 5
mewa siwa – 32
śmieszka – 12
(MW)

03.12.2016 r. Dwa zbiorniki

Zbiornik Miedzna
łabędź niemy – tylko 2
krzyżówka – blisko 1800
nurogęś – 61
bielaczek – 3 f/juv
uhla – 3
bielik – 1 ad.
czapla biała – 1
czapla siwa – 2
śmieszka – 1
(MW)

Zbiornik Sulejowski – Barkowice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

łabędzie różne

łabędź niemy – 42
łabędź czarnodzioby – 2 ad.
krzyżówka – 210
cyraneczka – 6
czernica – 15
nurogęś – 240
gągoł – 4
kormoran – ok. 30
uhla – 18
łyska – ok. 50
kokoszka – 1
czapla siwa – 1
mewa białogłowa – 1 ad.
mewa siwa – 3
(MW)

Barkowice i Bugaj 04.12.2016 r.

Zbiornik Sulejowski – Barkowice, ptaki na całym lustrze wody:
łabędź niemy – 16 os. ad i imm.
gęś zbożowa – 1 os.
krzyżówka – cn. 150 os.
cyraneczka – 2 P
rożeniec – 1 m.
gągoł – cn. 50 os.
uhla – 22 os.
nurogęś – cn. 70 os
czapla biała – 3 os.
łyska – cn. 100 os.
mewa białogłowa – cn. 80 os. ad i imm.
Zbiornik Bugaj
łabędź niemy – 12 ad.
krzyżówka – 4 os.

rozeniec-intKrzyżówka i rożeniec, samce, trzymały się blisko siebie…
(MK)