Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Obserwacje 2020

15.03.2020 Stawy w Wilkoszewicach
Mimo zimowego chłodu pojawiły się zwiastuny wiosny.
Na spuszczonym stawie wraz ze stadem czajek były bataliony, krwawodzioby, łęczaki, sieweczki obrożne i samotnik.
Poza tym cn. 20 gęgaw (większość w parach), czaple białe i siwe, kormorany, śmieszki i mewy białogłowe, 4 myszołowy i krogulec.
(MK, MW, MWi)

26.01.2020 Cofka Zb. Sulejowskiego
Powyżej Barkowic spore zgrupowanie zimujących ptaków.
Trudno je dokładnie policzyć za sprawą polujących młodych bielików.
– łabędź niemy – ok. 90
– łabędź krzykliwy – pow. 20
– łabędź czarnodzioby – cn. 5
– gęgawa – ok. 100
– gęś białoczelna – ok. 10
– gęś tundrowa – ok. 20
– krzyżówka – pow. 2000
– cyraneczka – ok. 10
– rożeniec – 4
– czapla siwa – 12
– żuraw – ok. 100
– mewa siwa – 10
(MKa, ZK, MW)

15.01.2020 Zimowe liczenie ptaków na Zbiorniku Cieszanowice
– łabędź niemy – 20
– krzyżówka – 1860
– świstun – 2
– gągoł – 4
– nurogęś – 28
– kormoran – 210
– czapla biała – 27
– mewa białogłowa – 36
– mewa siwa – 3
(MW)

14.01.2020 Zimowe liczenie ptaków na Zbiorniku Sulejowskim
– łabędź niemy – 137
– łabędź krzykliwy – 29
– łabędź czarnodzioby – 11
– gęgawa – 84
– krzyżówka – 5381
– świstun – 42
– cyraneczka – 139
– krakwa – 2
– rożeniec – 1
– czernica – 71
– ogorzałka – 8
– gągoł – 448
– nurogęś – 492
– bielaczek – 16
– perkozek – 5
– perkoz dwuczuby – 1
– perkoz rdzawoszyi – 1
– nur czarnoszyi – 3
– kormoran – 223
– czapla biała – 1
– czapla siwa – 22
– bielik – 4
– żuraw – 103
– wodnik – 2
– mewa białogłowa – 22
– mewa siwa – 5
– śmieszka – 4
– zimorodek – 1
(SzK, MW)

11-13.01.2020 Zimowe liczenie ptaków na Pilicy od Przedborza do Zb. Sulejowskiego 
– łabędź niemy – 62
– krzyżówka – 106
– nurogęś – 2
– perkozek – 2
– kormoran – 1
– żuraw – 8
– zimorodek – 1
– wąsatka – cn. 2
– myszołów – 6
– jastrząb – 1
– srokosz – 2
Liczniejsze wróblaki: czyż – 710, raniuszek – 45, strzyżyk – 43, kwiczoł – 45.
(MKa, ZK, MW)

06.01.2020 pola i łąki koło Milejowa, Kłudzic i Barkowic
ptaków niezbyt dużo, a z ciekawszych:
bielik – 2 ad, 1 juv

myszołów – 8
myszołów włochaty – 2
pustułka – 1
srokosz – 2
szpak – 28
jer – 10
(MK, MW)

05.01.2020 Zb. Sulejowski – Barkowice
łabędź niemy – 95
gęgawa – 42
gęś białoczelna – 4
gęś tundrowa – 17
krzyżówka – 820
cyraneczka – ok. 20
świstun – 9
nurogęś – ok. 30
czapla siwa – 21
(MW)

01.01.2020 Zb. Sulejowski – spacer noworoczny, ptaków mało, ale było miło 🙂
Murowaniec
czapla siwa – 3
śmieszka – 5
paszkot – 3
stadka zimowe – sikory, pełzacz, kowalik
Podklasztorze
łabędź niemy – P (1 obrączka) + 1 juv, 1 ad.
nurogęś – 9
czapla biała – 1
krzyżówka – kilka
mewa białogłowa – 3
srokosz – 1
dzięciołek – żerujący w trzcinach (!), ale fotka z drzewa 🙂
(MK)