Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Obserwacje 2021

8/9.05.2021 Cofka zb. Sulejowskiego i Pilica k. Podklasztorza
łabędź krzykliwy – 2 ad.
5 gatunków rybitw: czarna, rzeczna, białoczelna, białowąsa i białoskrzydła
kobczyk – cn. 8 os.
(MKa, MK, MW)

4.05.2021 Zbiornik Cieszanowice
W mieszanym stadzie rybitw czarnych i rzecznych, liczącym około 80 ptaków, udało się wypatrzyć nieliczne rybitwy białoskrzydłe i mewy małe.
(mw)

11.04.2021 Dolina Luciąży, stawy w Wilkoszewicach i Cieszanowicach
Na łąkach w Starej Wsi tokujące rycyki (2-3 pary), krwawodzioby (1 p.), kszyki (2-3 p.) i kilka wrzeszczących czajek.
Na stawach sporo gęgaw, stadko 25 cyraneczek, 2 świstuny, 25 kormoranów, kilka par błotniaków stawowych, dorosły bielik i bocian czarny. Z siewek 6 samotników, 5 batalionów i dwa kszyki. Nadal śpiewa podróżniczek.
Z ciekawszych wróblaków kląskawka i para raniuszków robiących coś w krzakach.
Z nowalijek cn. 3 dudki i brzęczka.
(MK, MW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/5.04.2021 Stawy w Wilkoszewicach, z ciekawszych:
gęgawa – 50 + głosy (fot.)
perkoz dwuczuby – 4-5 P
głowienka – ok. 20
czapla siwa – 5
czapla biała – 7
śmieszka – ok. 100
mewa białogłowa – 8
kormoran – 11
czajka – 6
batalion – 8 (fot.)
krwawodziób – 2
samotnik – 4
bielik – 1 ad., polujący
błotniak stawowy – 2 P
dymówka – 1
podróżniczek – 1 S
a po drodze błotniak zbożowy – 1f
(MW, MK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2021 Rozlewiska Jeziorki Koźniewice – Podjezioro – Dąbrowa
Z ciekawszych:
gęgawa – kilkadziesiąt ptaków w parach i małych grupkach na lądzie, wodzie i w powietrzu
świstun – stado 330 os.
żuraw – 2-3 pary
słonka – 1
z nowalijek:
błotniak stawowy – 1 m
pierwiosnek – 2 v
(mw)

28.03.2021 Pilica poniżej zapory w Smardzewicach
Koniec zimy i zrobiło się pusto, ale samica hełmiatki nadal obecna.
(mw)

23.02.2021 Piotrków, ogród
krogulec – f

 


(MK)

14.02.2021 Barkowice – Murowaniec – – 5 st.C zmienne zachmurzenie
łabędź mały – 28 + 9 + 25 +1
żuraw – ok. 200
łyska – 5 – 6
myszołów włochaty – 1


Żarnowica – łąki
siniak – 24
potrzeszcz – ok. 50
mazurek – 2
myszołów – 2
krogulec – 1f
kruk
krzyżówki – ok. 100

Wolbórz – łąki między Wolbórką i Moszczanką
krzyżówka – ok. 100
czapla biała – 1
kruk – 4
czyż – ok. 100

(MK, MKa, MW)

13.02.2021 Pilica poniżej zapory w Smardzewicach
łabędź niemy – 11
łabędź czarnodzioby – 2
bernikla kanadyjska – 2
gęgawa – 3
krzyżówka – ok. 300
czernica – do 20
głowienka – 7
hełmiatka – 1f
rożeniec – 1 m
gągoł – 200
nurogęś – 30
bielaczek – 4
perkozek – 3
kormoran – 2-3
łyska – 8
czapla biała – 1
czapla siwa – 12
kormoran – 3
kszyk – 1
łabędź czerwonodzioby (fot. MK)

(MK, MKa, MW)

07.02.2021 Pola i łąki w okolicach Wolborza
W kilku miejscach stada liczące po 100 – 200 ptaków, w tym: potrzeszcze, trznadle, szpaki, dzwońce, mazurki, szczygły.
Kilka pustułek, myszołowów i jeden myszołów włochaty.
Największa atrakcja – stado 75 siniaków.
(MKa, MW)

06.02.2021 Pola koło Barkowic
myszołów – 5
myszołów włochaty – 2
błotniak zbożowy – 1 m, 1 f
(MW)

06.02.2021 Cofka zb. Sulejowskiego
Z ciekawszych:
łabędź krzykliwy i czarnodzioby – stado ponad 60 os.
gęgawa – ok. 150
żuraw – ok. 90
(AK, MKa, MW)

31.01.2021 Cofka zb. Sulejowskiego
łabędź niemy – do 10
łabędź czarnodzioby – 8
łabędź krzykliwy – 3
gęgawa – około 200
krz
yżówka – ok. 1000
nurogęś – do 10
bielik – 2 ad.
wąsatka – cn. 2
świergotek łąkowy – 12
potrzos – 2
reszta zbiornika w lodzie
Pilica poniżej zapory w Smardzewicach
łabędź niemy – ze 20
bernikla kanadyjska – 2
krzyżówka – ok. 200
krakwa – 1
czernica – 13
głowienka – 2
hełmiatka – 1f
gągoł – 290
nurogęś – do 50
bielaczek – 6
perkozek – do 20
kormoran – ok. 20
łyska – 5
czapla siwa – ok. 40
mewa siwa – 1
zimorodek – 1
błotniak zbożowy – 1m
(AK, MKa, MK, MW)

17.01.2021 Pilica od Murowańca do Łęgu Ręczyńskiego – MZPW
łabędź niemy 35
łabędź krzykliwy 13
krzyżówka 141
nurogęś 33
czernica 1
gągoł 5
łyska 1
kokoszka 1
kormoran 1
czapla biała 1
czapla siwa 1
myszołów 8
krogulec 2
pustułka 1
zimorodek 3
z wróblaków: zięby, raniuszki, gile… Brak czyżyków !
(MKa, ZK, MWi, MW)

16.01.2021 Zbiornik Sulejowski – Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych
Mróz skuł większość zbiornika, ale ptaków nadal sporo:
łabędź niemy 56
łabędź krzykliwy 37
łabędź czarnodzioby 31
gęgawa 124
gęś białoczelna 1
krzyżówka 714
krakwa 1
świstun 11
cyraneczka 14
czernica 66
głowienka 8
ogorzałka 14
gągoł 530
uhla 3
hełmiatka 1
szlachar 3
bielaczek 3
nurogęś 249
żuraw 81
łyska 35
perkoz dwuczuby 4
perkozek 8
kormoran 193
czapla biała 32
czapla siwa 1
bielik 5
myszołów 2
jastrząb 1
błotniak zbożowy 1
wąsatka 5
świergotek łąkowy 3
zimorodek 2
(SK, MW)

16.01.2021 Pilica poniżej zapory w Smardzewicach
łabędź niemy 18
bernikla kanadyjska 3
krzyżówka ok. 300
gągoł 24
nurogęś 270
szlachar 2
mewa białogłowa ok. 30
mewa siwa 6
śmieszka 5
(MW)

06.01.2021 Zbiornik Sulejowski Murowaniec – Barkowice Mokre
łabędź niemy – 50
łabędź czarnodzioby – 6
gęgawa – 65
krzyżówka – tylko ok. 200
świstun – 76
cyraneczka – 46
krakwa – 10
nurogęś – 108
bielaczek – 4
gągoł – 20
hełmiatka – 1
ogorzałka – 2
perkoz dwuczuby – 1
perkozek – 2
czapla siwa – 2
czapla biała – 8
żuraw – 18
łyska – 10
myszołów – 3
myszołów włochaty – 1
(MW)