Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze
Bartnictwo Puszczy Pilickiej

Bartnictwo Puszczy Pilickiej

„Bartnictwo Puszczy Pilickiej” to projekt, który Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze realizuje przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu kultury bartniczej nowemu pokoleniu przyszłych bartników – reprezentantów lokalnej społeczności. Nasi uczniowie będą…

PTP zrealizowało projekt inwentaryzacji i znakowania drzew pomnikowych w gminie Rzeczyca.

PTP zrealizowało projekt inwentaryzacji i znakowania drzew pomnikowych w gminie Rzeczyca.

W ramach współpracy z samorządem Gminy Rzeczyca, Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze wykonało zadanie polegające na zweryfikowaniu stanu drzew pomnikowych na terenie gminy. Podczas prac ocenialiśmy stan zdrowotny, prowadziliśmy dokładne pomiary, lokalizację, dokumentację fotograficzną. Łącznie pracami inwentaryzacyjnymi objętych zostało: 2 aleje pomnikowe…

15.01.2017 r.  Zb. Sulejowski – Podklasztorze wszystko skute lodem, oprócz nielicznych rozmarzniętych oczek. bielik – 1 ad. łabędź niemy – 2 ad. czapla siwa – 3 krzyżówka – P gęś nieoznaczona (krótko i daleko) – 4 z drobiazgu: gil –…

Zb. Sulejowski – Barkowice 17.12.2016 r.

Wzięło i zamarzło. Woda tylko w korycie Plicy i tam siedziała większość ptaków:
łabWzięło i zamarzło. Woda tylko w korycie Plicy i tam siedziała większość ptaków:
łabędź niemy – 102
krzyżówka – 530
cyraneczka – 5
czernica – 110
głowienka – 3
ogorzałka – 3
uhla – 8
markaczka – 2
gągoł – ok. 20
nurogęś – 110
kormoran – ok. 80
łyska – 51
mewa białogłowa – 5
mewa siwa – 32
śmieszka – 12
wąsatka – głosy kilku ptaków
(MW)ędź niemy – 102
krzyżówka – 530
cyraneczka – 5
czernica – 110
głowienka – 3
ogorzałka – 3
uhla – 8
markaczka – 2
gągoł – ok. 20
nurogęś – 110
kormoran – ok. 80
łyska – 51
mewa białogłowa – 5
mewa siwa – 32
śmieszka – 12
(MW)