Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

15.01.2017 r. 
Zb. Sulejowski – Podklasztorze
wszystko skute lodem, oprócz nielicznych rozmarzniętych oczek.

bielik – 1 ad.
łabędź niemy – 2 ad.
czapla siwa – 3
krzyżówka – P
gęś nieoznaczona (krótko i daleko) – 4
z drobiazgu:
gil – 7, czyże, paszkot v, kwiczoł, strzyżyk 2-3, potrzos, „remiz”.

„Remiz” w gnieździe.

„Remiz” na gnieździe.

(MK)