Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

PTP zrealizowało projekt inwentaryzacji i znakowania drzew pomnikowych w gminie Rzeczyca.

W ramach współpracy z samorządem Gminy Rzeczyca, Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze wykonało zadanie polegające na zweryfikowaniu stanu drzew pomnikowych na terenie gminy. Podczas prac ocenialiśmy stan zdrowotny, prowadziliśmy dokładne pomiary, lokalizację, dokumentację fotograficzną. Łącznie pracami inwentaryzacyjnymi objętych zostało: 2 aleje pomnikowe w Glinie i Grotowicach, park podworski w Grotowicach i Rzeczycy oraz pojedyncze drzewa w Glinie, Bartoszówce. Dokładnej ocenie poddanych zostało 117 drzew. W okresie wiosennym przeprowadziliśmy ponadto znakowanie wszystkich obiektów specjalnymi tabliczkami oraz znakami w przypadku alei.