Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Obserwacje Przyrodnicze 2016

Zb. Sulejowski – Barkowice 17.12.2016 r.

Wzięło i zamarzło. Woda tylko w korycie Plicy i tam siedziała większość ptaków:
łabWzięło i zamarzło. Woda tylko w korycie Plicy i tam siedziała większość ptaków:
łabędź niemy – 102
krzyżówka – 530
cyraneczka – 5
czernica – 110
głowienka – 3
ogorzałka – 3
uhla – 8
markaczka – 2
gągoł – ok. 20
nurogęś – 110
kormoran – ok. 80
łyska – 51
mewa białogłowa – 5
mewa siwa – 32
śmieszka – 12
wąsatka – głosy kilku ptaków
(MW)ędź niemy – 102
krzyżówka – 530
cyraneczka – 5
czernica – 110
głowienka – 3
ogorzałka – 3
uhla – 8
markaczka – 2
gągoł – ok. 20
nurogęś – 110
kormoran – ok. 80
łyska – 51
mewa białogłowa – 5
mewa siwa – 32
śmieszka – 12
(MW)

03.12.2016 r. Dwa zbiorniki

Zbiornik Miedzna
łabędź niemy – tylko 2
krzyżówka – blisko 1800
nurogęś – 61
bielaczek – 3 f/juv
uhla – 3
bielik – 1 ad.
czapla biała – 1
czapla siwa – 2
śmieszka – 1
(MW)

Zbiornik Sulejowski – Barkowice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

łabędzie różne

łabędź niemy – 42
łabędź czarnodzioby – 2 ad.
krzyżówka – 210
cyraneczka – 6
czernica – 15
nurogęś – 240
gągoł – 4
kormoran – ok. 30
uhla – 18
łyska – ok. 50
kokoszka – 1
czapla siwa – 1
mewa białogłowa – 1 ad.
mewa siwa – 3
(MW)

Barkowice i Bugaj 04.12.2016 r.

Zbiornik Sulejowski – Barkowice, ptaki na całym lustrze wody:
łabędź niemy – 16 os. ad i imm.
gęś zbożowa – 1 os.
krzyżówka – cn. 150 os.
cyraneczka – 2 P
rożeniec – 1 m.
gągoł – cn. 50 os.
uhla – 22 os.
nurogęś – cn. 70 os
czapla biała – 3 os.
łyska – cn. 100 os.
mewa białogłowa – cn. 80 os. ad i imm.
Zbiornik Bugaj
łabędź niemy – 12 ad.
krzyżówka – 4 os.

rozeniec-intKrzyżówka i rożeniec, samce, trzymały się blisko siebie…
(MK)

Dolina Luciąży 27.11.2016 r.

Zbiornik Cieszanowice
łabędź niemy – 8
krzyżówka – ok. 900
gągoł – 24
nurogęś – 2
kormoran – ok. 60
nur czarnoszyi – 1
czapla siwa – 2
czapla biała – 6
łyska – ok. 50
mewa białogłowa i siwa – po kilka
stawy Wilkoszewice bez wody i pusto
stawy Mierzyn
łabędź niemy – 13
krzyżówka – ok. 20
nurogęś – 2
kormoran – ok. 200
czapla siwa – ok. 40
czapla biała – ok. 30
myszołów – 1 na grobli razem z czaplami
mewa białogłowa, siwa i śmieszka – po kilka
(MKa, MW)