Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Zb. Sulejowski – Barkowice 17.12.2016 r.

Wzięło i zamarzło. Woda tylko w korycie Plicy i tam siedziała większość ptaków:
łabędź niemy – 102
krzyżówka – 530
cyraneczka – 5
czernica – 110
głowienka – 3
ogorzałka – 3
uhla – 8
markaczka – 2
gągoł – ok. 20
nurogęś – 110
kormoran – ok. 80
łyska – 51
mewa białogłowa – 5
mewa siwa – 32
śmieszka – 12
wąsatka – głosy kilku ptaków
(MW)