Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Pilica – Smardzewice 18.12.2016 r.

Zbiornik (widziany z zapory) pokryty cienkim lodem.
Sporo ptaków na rzece:
łabędź niemy – tylko 3
krzyżówka – około 20
nurogęś – 194
bielaczek – 2 f/juv
gągoł – 35
czapla siwa – 2
kormoran – 110
perkozek – ok. 15
mewa białogłowa i siwa – po kilka
krogulec – 1
myszołów – 1
zimorodek – 1
(MKa, MW)