Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Barkowice i Mokre 19.11.2016 r.

łabędź niemy – 40
krzyżówka – 100, 30
rożeniec – 1 m
krakwa – 2
cyraneczka –
głowienka – 2
gągoł – 8, 12
nurogęś – 20, 6
uhla – 13
czapla biała – 8, 12
czapla siwa – 2, 11
nur rdzawoszyi – 1
nur czarnoszyi – 2
kokoszka – 1
łyska – 45
zimorodek – 1
(MW)