Piotrkowskie Towarzystwo Przyrodnicze

Barkowice i Bugaj 04.12.2016 r.

Zbiornik Sulejowski – Barkowice, ptaki na całym lustrze wody:
łabędź niemy – 16 os. ad i imm.
gęś zbożowa – 1 os.
krzyżówka – cn. 150 os.
cyraneczka – 2 P
rożeniec – 1 m.
gągoł – cn. 50 os.
uhla – 22 os.
nurogęś – cn. 70 os
czapla biała – 3 os.
łyska – cn. 100 os.
mewa białogłowa – cn. 80 os. ad i imm.
Zbiornik Bugaj
łabędź niemy – 12 ad.
krzyżówka – 4 os.

rozeniec-intKrzyżówka i rożeniec, samce, trzymały się blisko siebie…
(MK)